Opbygning og geografisk placering

Dele af Forsvarskommandoen, herunder forsvarets øverste ledelse og Forsvarsstaben, har til huse i det centrale København. Både Hærkommandoen, Søværnskommandoen og Flyverkommandoen har til gengæld domicil på Flyvestation Karup i Midtjylland. Specialoperationskommandoen har hovedkvarter på Flyvestation Aalborg og Arktisk Kommando i Nuuk i Grønland.