Slædepatruljen Sirius 2020
Arktisk Kommando

Vi beskytter Kongeriget i Arktis.

Arktisk Kommando

Arktisk Kommando er en værnsfælles kommando, der varetager Forsvarets opgaver i og omkring Grønland og Færøerne. 

ArktiskKommando

Opgaver og enheder

 

Arktisk Kommando løser følgende opgaver:

 

  • Det militære forsvar af Grønland og Færøerne.
  • Overvågnings- og suverænitetshævdelse.
  • Fiskeriinspektion.
  • Eftersøgnings- og redningstjeneste.
  • Miljøovervågning.
  • Forureningsbekæmpelse.
  • Søopmåling.
  • Diverse støtteopgaver for det civile samfund.
Krigsskib på slæb

Søværnet er tilstede i Arktis med flere forskellige skibstyper i løbet af året. Foto: Forsvaret

Krigsskib på slæb

Enheder fra Forsvaret og Arktisk Kommandoen er tilstede i hele det arktiske område. Foto: Forsvaret

Karriere

I Arktisk Kommando er der ansat medarbejdere fra Flyvevåbnet, Hæren, Søværnet, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen samt civile.

 

Du har derfor god mulighed for at gøre karriere i både hovedkvarteret i Nuuk, andre stationer placeret i Grønland og på Færøerne, og på underlagte enheder.