Forsvarets nye uddannelse i Grønland giver ikke bare mulighed for at søge videre i Forsvaret - uddannelsen er også adgangsgivende til grønlandske uddannelser inden for både beredskab og politi. Foto: Tobias Roed Jensen / Forsvaret

Forsvarets nye uddannelse i Grønland giver ikke bare mulighed for at søge videre i Forsvaret - uddannelsen er også adgangsgivende til grønlandske uddannelser inden for både beredskab og politi. Foto: Tobias Roed Jensen / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Militære færdigheder – såsom våbenuddannelse – blandet med beredskabskompetencer – som for eksempel grundlæggende branduddannelse og arktisk førstehjælp. Det er bare noget af indholdet i en ny uddannelse, som Forsvaret tilbyder personer bosiddende i Grønland.

 

Arktisk Basisuddannelse hedder den, og den er tilrettelagt i samarbejde mellem Forsvaret ved Arktisk Kommando og Selvstyret i Grønland med input fra redningsberedskabet i Grønland og Grønlands Politi.

 

Fra og med denne uge kan personer i Grønland søge optagelse på uddannelsen. I går startede afprøvningen af ansøgere i Grønlands tredjestørste by Ilulissat, og afprøvningen fortsætter i fire af de største byer i Grønland de næste par uger som led i Uddannelseskaravanen i Grønland. 

 

”Uddannelsen skal give unge i Grønland en bred basisuddannelse, der kan styrke det samlede, grønlandske beredskab. Ved at gennemføre uddannelsen får de unge desuden en unik mulighed for at få merit, der kan være adgangsgivende til grønlandske uddannelser inden for både beredskab og politi. Vi håber også, at uddannelsen vil skabe grobund for, at flere unge i Grønland ønsker at prøve kræfter med Forsvaret, og at den dermed bliver et springbræt for, at de unge søger videre i Forsvaret efterfølgende,” siger generalmajor Søren Andersen, chef for Arktisk Kommando.

 

Arktisk Basisuddannelse er adgangsgivende til samme uddannelser i Forsvaret, som de danske basisuddannelser under Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

 

Politi og Forsvar i Grønland

Foto: Tobias Roed Jensen / Forsvaret

Bliver man optaget på uddannelsen, skal man starte til maj næste år, og uddannelsen vil foregå i Kangerlussuaq i det vestlige Grønland, hvor man bliver indkvarteret i nyrenoverede bygninger. Uddannelsen vil også indeholde rejser til Sisimiut og Danmark.

 

Man får løn, kost og logi under uddannelsen, ligesom der er mulighed for frirejse.

 

Uddannelsen varer 6 måneder, hvorefter der vil være mulighed for at indgå i et op til 6 måneders perspektiveringsforløb med henblik på at omsætte de tillærte kompetencer til praktiske færdigheder i en civil, såvel som i en militær kontekst.

 

Interesserede kan læse mere om uddannelsen her: https://www.forsvaret.dk/gronland eller besøge Uddannelseskaravanen, som rejser rundt til flere grønlandske byer de næste tre uger. Se rejseplanen og programmet her: https://aqqut.gl/da/uddannelseskaravanen-2023/

 

Det er i forbindelse med Uddannelseskaravanen fra denne uge og indtil uge 45, at man foretager afprøvning af ansøgerne. Der er dertil afprøvning på Grønlands østkyst i uge 46 i Tasiilaq. 

 

Der er ansøgningsfrist til uddannelsen 1. december 2023.