Ledige stillinger

Stilling Sted Ansøgningsfrist
Stabsofficer med fokus på operativ planlægning ved Specialoperationskommandoens J5 Aalborg, Danmark 22. april, 2024 - Kl. 23.59
Major/Orlogskaptajn til Hjemmeværnskommandoens Operationsafdeling Vordingborg, Danmark 24. april, 2024 - Kl. 23.59
Major/Orlogskaptajn til Hjemmeværnskommandoens Operationsafdeling København, Danmark 24. april, 2024 - Kl. 23.59
Stabshjælper og chefkører til Forsvarets Sanitetskommando Aarhus, Danmark 24. april, 2024 - Kl. 23.59
Skydebefalingsmand til skydesikkerhed i Borris Borris, Danmark 25. april, 2024 - Kl. 23.59
Bevogtningsassistenter til Bevogtningselementet ved Forsvarets Sanitetskommando i Aarhus Aarhus, Danmark 26. april, 2024 - Kl. 23.59
Chef for skydesikkerhedssektionen ved Ejendomsstyrelsen Oksbøl, Danmark 26. april, 2024 - Kl. 23.59
Chef for skydesikkerhedssektionen ved Ejendomsstyrelsen Aalborg, Danmark 26. april, 2024 - Kl. 23.59
Chef for skydesikkerhedssektionen ved Ejendomsstyrelsen Karup, Danmark 26. april, 2024 - Kl. 23.59
Vil du bidrage til udviklingen af attraktive og synlige karriereveje for Forsvarets medarbejdere? Ballerup, Danmark 26. april, 2024 - Kl. 23.59
Business Analyst til Forsvarets S/4HANA opgradering Hvidovre, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Business Analyst til Forsvarets S/4HANA opgradering Hvidovre, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
IT-specialist til drift og overvågning af blandt andet servermiljøer på Flyvestation Karup Karup, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Ambitiøs Major til J35 KONGERIGET i Operationsstaben Karup, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Bevogtningsassistent til Arktisk Kommando Nuuk Grønland 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Engageret oversergent med interesse i at få soldater og materiel frem til rette destination søges til Team ROAD (genopslag) Karup, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Er du den nye IT-specialist til vores IT supportteam i Hvidovre Hvidovre, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Faglærte IT-medarbejdere til Føringsstøtteregimentet Fredericia, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
IT-supportere til Føringsstøtteregimentet Fredericia, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Logistikbefalingsmand til S4 ved Frømandskorpset Kongsøre, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Major til J35 Kongeriget i Operationsstaben Karup, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Militær Bilsagkyndig til Forsvarets Bilsyn ved Trænregimentet Fredericia, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Militær Bilsagkyndig til Forsvarets Bilsyn ved Trænregimentet Slagelse, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Militær Bilsagkyndig til Forsvarets Bilsyn ved Trænregimentet Aalborg, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Militær Bilsagkyndig til Forsvarets Bilsyn ved Trænregimentet Skive, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Rekrutteringsbefalingsmand til Forsvarets Dag i Herning Herning, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Udstationering: Danmarks Nationale Militære Repræsentant ved NATO hovedkvarteret SHAPE i Mons søger en korporal til støtteelementet Udlandet 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Udstationering: Sagsbehandler til Operationsafdelingen i EU Militære operative hovedkvarter i Bruxelles, Belgien Udlandet 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Udstationering: Sagsbehandler til planlægningsafdelingen (J5) i EU Militære operative hovedkvarter i Bruxelles, Belgien Udlandet 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Udstationering: Stabsofficer til efterretningsafdelingen i EU Militære Stab i Bruxelles, Belgien (genopslag) Udlandet 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Vagthavende servicemanager til CIS Operationscenter (genopslag) Fredericia, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Vagtkommandør (sergent) til Fredericia Garnison (genopslag) Fredericia, Danmark 28. april, 2024 - Kl. 23.59
Drifts- og Koordinationsbefalingsmand til Selektionssektionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på Nyholm København, Danmark 29. april, 2024 - Kl. 23.59
Gerningsstedskoordinator til 2. Militærpolitikompagni i Aalborg Aalborg, Danmark 29. april, 2024 - Kl. 23.59
Infrastrukturchef til Forsvarsministeriets it-organisation, Cyberdivisionen Hvidovre, Danmark 29. april, 2024 - Kl. 23.59
Sagsbehandler til Hjemmeværnskommandoens militære sikkerhedselement i Operationsafdeling (genopslag) Vordingborg, Danmark 29. april, 2024 - Kl. 23.59
Stabsofficer til Operativ Policysektion (J5P) ved Forsvarskommandoen København, Danmark 29. april, 2024 - Kl. 23.59
Tandlæge til infirmeriet på Flyvestation Skrydstrup Skrydstrup, Danmark 29. april, 2024 - Kl. 23.59
Vil du bidrage til udviklingen af attraktive og synlige karriereveje for forsvarets medarbejdere? Ballerup, Danmark 30. april, 2024 - Kl. 23.59
Vil du bidrage til udviklingen af attraktive og synlige karriereveje for Forsvarets medarbejdere? Ballerup, Danmark 30. april, 2024 - Kl. 23.59
Vil du bidrage til udviklingen af Forsvarets nye bemandingssystem? Ballerup, Danmark 30. april, 2024 - Kl. 23.59
Vil du bidrage til udviklingen af Forsvarets nye bemandingssystem? Ballerup, Danmark 30. april, 2024 - Kl. 23.59
Selvstændig og udviklingsorienteret studieleder for Master i Militære Studier København, Danmark 1. maj, 2024 - Kl. 23.59
Værkstedsleder til Løfte, Træk, og Surrings værkstedet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Korsør Korsør, Danmark 1. maj, 2024 - Kl. 23.59
CHEF FOR MILITÆR FYSISK UDDANNELSESSEKTION ved Center for Militær Fysisk Træning København, Danmark 2. maj, 2024 - Kl. 23.59
For dig der brænder for planlægning af operationer i Danmarks nærområde København, Danmark 2. maj, 2024 - Kl. 23.59
Sagsbehandler til strategisk styring og rådgivning ved Forsvarsakademiet (genopslag) København, Danmark 2. maj, 2024 - Kl. 23.59
Sikkerhedsofficer til Marinehjemmeværnet i Brabrand Brabrand, Danmark 3. maj, 2024 - Kl. 23.59
Sikkerhedsofficer til Marinehjemmeværnet i Ringsted Ringsted, København 3. maj, 2024 - Kl. 23.59
Forsyningsbefalingsmand til 1 CIS- Detachement ved Føringsstøtteregimentet i Karup Viborg, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Kaptajn/kaptajnløjtnant til Specialoperationskommandoens efterretningssektion Aalborg, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Leder af National Distribution Authority Denmark i Korsør - genopslag Korsør, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Major/orlogskaptajn - bliv en nøglespiller i det transatlantiske samarbejde i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Ballerup, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Nordisk samarbejde i fokus: Major/orlogskaptajn som faglig ansvarlig i NORDEFCO teamet i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Ballerup, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Nye udfordringer i Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat i København? København, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Nye udfordringer i Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat i København? København, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Næstkommanderende for Jægerkorpset Aalborg, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Officer til Nukleart Beredskab Birkerød, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Sagsbehandler til FKO styringssektion (STY2) i Udviklings- og Planlægningsstaben Karup, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Sagsbehandler til kryptosikkerhedsområdet ved Føringsstøtteregimentet Fredericia, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Sagsbehandler til Uddannelsesafdelingen ved Hjemmeværnskommandoen (M321) Vordingborg, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Sektionsfører til Communication Information System ved Føringsstøtteregimentet i Karup Viborg, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Uddannelsesafdelingen ved Hjemmeværnskommandoen søger civil sagsbehandler til udvikling/implementering af nye tiltag og samarbejder. Vordingborg, Danmark 5. maj, 2024 - Kl. 23.59
Chef for Materieldataafdelingen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Ballerup, Danmark 9. maj, 2024 - Kl. 23.59
Forsyningshjælper til Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland Aalborg, Danmark 12. maj, 2024 - Kl. 23.59
AKO-J7 Operationsofficer Grønland 12. maj, 2024 - Kl. 23.59
Er du vores nye cyberoperationsofficer? København, Danmark 12. maj, 2024 - Kl. 23.59
Forsynings- og materielfaglig sagsbehandler ved Arktisk Kommando (genopslag) Nuuk, Grønland 12. maj, 2024 - Kl. 23.59
Patruljefører for elevskolen ved Frømandskorpset i Kongsøre Kongsøre, Danmark 12. maj, 2024 - Kl. 23.59
Reservedelsekspedient til Værksted Aalborg Aalborg, Danmark 12. maj, 2024 - Kl. 23.59
Mission Manager til Air elementet i Operationsstabens J43 Logistisk Operationssektion Karup, Danmark 15. maj, 2024 - Kl. 23.59
Chef for J1 ved Arktisk Kommando i Nuuk Grønland 16. maj, 2024 - Kl. 23.59
Efterretningsofficer til J2 ved Arktisk Kommando (genopslag) Nuuk, Grønland 19. maj, 2024 - Kl. 23.59
Master i Militære Studier – en forskningsbaseret videreuddannelse København, Danmark 20. maj, 2024 - Kl. 23.59
VAGTHAVENDE OFFICER I JOINT OPERATIONS CENTER ARKTISK KOMMANDO Nuuk, Grønland 20. maj, 2024 - Kl. 23.59
Vagthavende befalingsmand til JOC Karup, Danmark 26. maj, 2024 - Kl. 23.59
Operationsassistenter til Arktisk Kommando (genopslag) Nuuk, Grønland 2. juni, 2024 - Kl. 23.59
Oversergenter til Føringsstøtteregimentet Fredericia, Danmark 9. juni, 2024 - Kl. 23.59
Operationsofficer til Operationssekionen Karup, Danmark 16. juni, 2024 - Kl. 23.59
Sidst opdateret 24. juni, 2020 - Kl. 15.02