Dansk soldat under NATO flag på krigsskib

Soldater fra alle værn bidrager til NATO's beredskaber. I 2019 stod Danmark i spidsen for NATO's stående minerydningsstyrke. Foto: PIO / SNMCMG1

NATO er grundstenen i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Danmark var med til at stifte NATO i 1949 og er i dag et kernemedlem af forsvarsalliancen.

 

Under den kolde krig var NATO den direkte garanti for Danmarks sikkerhed og uafhængighed.

 

Efter den kolde krig har NATO sammen med blandt andre FN, EU og OSCE været et forum, hvorigennem Danmark har varetage sine sikkerhedspolitiske interesser, herunder medvirke til at udbrede fred, sikkerhed og respekt for menneskerettighederne.

 

Det militære samarbejde i NATO omfatter blandt andet opstilling af fælles hovedkvarterer og militære kapaciteter, udformning af tekniske standarder og fælles procedurer, fælles øvelser og ikke mindst fælles militære operationer.

 

Danske soldater bidrager til NATO's operationer i en lang række lande. På rotationsbasis deltager danske fly i NATO's håndhævelse af suveræniteten over Baltikum og Island. Danske skibe indgår på rotationsbasis i NATO's stående flådestyrker. Se mere under relateret indhold nedenfor. 

 

Enheder fra alle værn er tilmeldt NATO's udrykningsstyrker og kan med kort varsel indsættes i verdens brændpunkter. Se mere under relateret indhold nedenfor.

Fakta

NATO har 30 medlemsstater:

 

Albanien, Belgien, Bulgarien, Canada, Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og USA.

 

NATO er etableret i overenstemmelse med artikel 51 i FN-pagten. Den giver stater ret til individuelt eller kollektivt selvforsvar i tilfælde af et angreb. 

 

Den bærende bestemmelse i NATO-traktaten er Artikel 5 - den såkaldte musketer-ed, som siger, at et angreb på ét NATO-land er et angreb på alle NATO-lande.

 

Artikel 5 er kun blevet taget i anvendelse en enkelt gang i NATO's historie. Det var efter angrebene mod World Trade Centre og Pentagon i USA den 11. september 2001. 

 

Læs mere: NATO Traktaten

Sidst opdateret 18. juni, 2020 - Kl. 14.16