Forsvarschef general Flemming Lentfer

General Flemming Lentfer overtog jobbet som forsvarschef 1. december 2020. Foto: Sara Skytte

Forsvarschef general Flemming Lentfer er øverste chef for Forsvaret siden december 2020. Forsvarschefen refererer direkte til forsvarsministeren og er dennes militærfaglige rådgiver.

 

Generalløjtnant Kenneth Pedersen er chef for forsvarsstaben siden 2019. Han udgør – sammen med forsvarschefen – Forsvarets øverste ledelse.

 

Øvrige topchefer

Chef for Forsvarsstaben:
Generalløjtnant Kenneth Pedersen

 

Chef for Operationsstaben:
Generalmajor Michael Wiggers Hyldgaard

 

Chef for Udviklings- og planlægningsstaben:
Generalmajor Anders Rex

 

Chef for Hærkommandoen:
Generalmajor Gunner Arpe Nielsen

 

Fungerende chef for Søværnskommandoen:
Flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen

 

Chef for Flyverkommandoen:
Generalmajor Jan Dam

 

Chef for Arktisk Kommando:
Kontreadmiral Martin la Cour-Andersen

 

Chef for Specialoperationskommandoen:
Generalmajor Peter Boysen

 

Chef for Sanitetskommandoen:
Generallæge Sten Hulgaard

 

Chef for Forsvarsakademiet:
Kontreadmiral Henrik Ryberg

 

Chef for Ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen:
Flotilleadmiral Bo Overgaard

 

Chef for Vedligeholdelsestjenesten:
Flotilleadmiral Per Hesselberg

 

Ressourcer

Klik på et billede for at få det i høj opløsning.

 

Fotos: Sara Skytte

 

 

 

 

 

 

 

Vi er i proces med at få taget nye fotos af Forsvarets øvrige ledelse. I mellemtiden kan diverse fotos hentes via vores online fotoarkiv Forsvarsgalleriet.


Gå til Forsvarsgalleriet


Se regler for brug af Forsvarsgalleriet

Sidst opdateret 15. september, 2021 - Kl. 18.00