Forsvarschef general Flemming Lentfer

General Flemming Lentfer overtog jobbet som forsvarschef 1. december 2020. Foto: Sara Skytte

Forsvarschef general Flemming Lentfer er øverste chef for Forsvaret siden december 2020. Forsvarschefen refererer direkte til forsvarsministeren og er dennes militærfaglige rådgiver.

 

Hent CV for forsvarschefen

Hent resumé for forsvarschefen

Hent pressebilleder af forsvarschefen

 

 

Generalløjtnant Kenneth Pedersen er chef for forsvarsstaben siden 2019. Han udgør – sammen med forsvarschefen – Forsvarets øverste ledelse.

 

Hent CV for chefen for Forsvarsstaben

Hent resumé for chefen for Forsvarsstaben

 

 

Øvrige topchefer

Chef for Operationsstaben:

Generalmajor Ulrich Johan Hellebjerg

 

Curriculum Vitae for chefen for Operationsstaben

Fungerende chef for Udviklings- og planlægningsstaben:

Flotilleadmiral Anders Friis

 

 

Chef for Hærkommandoen:

Generalmajor Gunner Arpe Nielsen

 

Curriculum Vitae for chefen for Hærkommandoen

Chef for Søværnskommandoen:

Kontreadmiral Henrik Ryberg

 

Curriculum Vitae for chefen for Søværnskommandoen

Chef for Flyverkommandoen:

Generalmajor Jan Dam

 

Resumé for chefen for Flyverkommandoen

Chef for Arktisk Kommando:

Generalmajor Søren Andersen

 

Curriculum Vitae for Chefen for Arktisk Kommando (Engelsk. Ikke opdateret)

Chef for Specialoperationskommandoen:

Generalmajor Michael Wiggers Hyldgaard

 

Curriculum Vitae for chefen for Specialoperationskommandoen
Chefer ved Sanitetskommandoen:

Myndighedschef Brigadegeneral Jesper Momme 

Generallæge Susanne Bach Lausten


 

Chef for Forsvarsakademiet:

Generalmajor Flemming Mathiasen

 

 

Chef for Ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen:

Flotilleadmiral Bo Overgaard

 

Curriculum Vitae for chefen for Ledelsessekretariatet 

Chef for Vedligeholdelsestjenesten:

Flotilleadmiral Per Hesselberg

 

Curriculum Vitae for chefen for Vedligeholdelsestjenesten

 

 

 

Sidst opdateret 3. september, 2023 - Kl. 09.03