Forsvarschef general Flemming Lentfer

General Flemming Lentfer overtog jobbet som forsvarschef 1. december 2020. Foto: Sara Skytte

Forsvarschef general Flemming Lentfer er øverste chef for Forsvaret siden december 2020. Forsvarschefen refererer direkte til forsvarsministeren og er dennes militærfaglige rådgiver.

 

Hent resumé for forsvarschefen

Hent pressebilleder af forsvarschefen

 

 

Generalløjtnant Kenneth Pedersen er chef for forsvarsstaben siden 2019. Han udgør – sammen med forsvarschefen – Forsvarets øverste ledelse.

 

Hent resumé for chefen for forsvarsstaben

 

 

Øvrige topchefer

Chef for Operationsstaben:

Generalmajor Michael Wiggers Hyldgaard

 

CV

Chef for Udviklings- og planlægningsstaben:

Generalmajor Anders Rex

 

CV

Chef for Hærkommandoen:

Generalmajor Gunner Arpe Nielsen

 

CV

Fungerende chef for Søværnskommandoen:

Flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen

 

 

Chef for Flyverkommandoen:

Generalmajor Jan Dam

 

Resumé

Chef for Arktisk Kommando:

Kontreadmiral Martin la Cour-Andersen

 

CV

Chef for Specialoperationskommandoen:

Generalmajor Peter Boysen

 

Resumé

Chef for Sanitetskommandoen:

Generallæge Sten Hulgaard

 

CV

Chef for Forsvarsakademiet:

Kontreadmiral Henrik Ryberg

 

CV

Chef for Ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen:

Flotilleadmiral Bo Overgaard

 

Resumé

Chef for Vedligeholdelsestjenesten:

Flotilleadmiral Per Hesselberg

 

CV

 

 

 

Sidst opdateret 9. februar, 2023 - Kl. 14.15