Forsvarschef general Flemming Lentfer

General Flemming Lentfer overtog jobbet som forsvarchef 1. december 2020. Foto: Sara Skytte

Forsvarschef general Flemming Lentfer er øverste chef for Forsvaret siden december 2020. Forsvarschefen refererer direkte til forsvarsministeren og er dennes militærfaglige rådgiver.

 

Generalløjtnant Kenneth Pedersen er chef for forsvarsstaben siden 2019. Han udgør – sammen med forsvarschefen – Forsvarets øverste ledelse.

 

Øvrige topchefer

Chef for Forsvarsstaben:
Generalløjtnant Kenneth Pedersen

 

Chef for Operationsstaben:
Generalmajor Michael Wiggers Hyldgaard

 

Chef for Udviklings- og planlægningsstaben:
Generalmajor Anders Rex

 

Chef for Hærkommandoen:
Generalmajor Gunner Arpe Nielsen

 

Chef for Søværnskommandoen:
Kontreadmiral Torben Mikkelsen

 

Chef for Flyverkommandoen:
Generalmajor Jan Dam

 

Chef for Arktisk Kommando:
Kontreadmiral Martin la Cour-Andersen

 

Chef for Specialoperationskommandoen:
Generalmajor Peter Boysen

 

Chef for Sanitetskommandoen:
Generallæge Sten Hulgaard

 

Chef for Forsvarsakademiet:
Kontreadmiral Henrik Ryberg

 

Chef for Ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen:
Brigadegeneral Anders Berg Olesen

 

Chef for Vedligeholdelsestjenesten:
Flotilleadmiral Per Hesselberg

 

Sidst opdateret 15. september, 2021 - Kl. 18.00