Forsvarschef general Flemming Lentfer

General Flemming Lentfer overtog jobbet som forsvarschef 1. december 2020. Foto: Sara Skytte

Forsvarschef general Flemming Lentfer er øverste chef for Forsvaret siden december 2020. Forsvarschefen refererer direkte til forsvarsministeren og er dennes militærfaglige rådgiver.

 

Hent CV for forsvarschefen

Hent resumé for forsvarschefen

Hent pressebilleder af forsvarschefen

 

 

Generalløjtnant Kenneth Pedersen er chef for forsvarsstaben siden 2019. Han udgør – sammen med forsvarschefen – Forsvarets øverste ledelse.

 

Hent CV for chefen for Forsvarsstaben

Hent resumé for chefen for Forsvarsstaben

 

 

Øvrige topchefer

Chef for Operationsstaben:

Generalmajor Ulrich Johan Hellebjerg

 

CV for chefen for Operationsstaben
Chef for Udviklings- og planlægningsstaben:

Generalmajor Jacob Christian Alexa

 

CV for chefen for Udviklings- og planlægningsstaben

 

Chef for Hærkommandoen:

Generalmajor Gunner Arpe Nielsen

 

CV for chefen for Hærkommandoen

 

 

Chef for Søværnskommandoen:

Kontreadmiral Henrik Ryberg

 

CV for chefen for Søværnskommandoen

 

 

Chef for Flyverkommandoen:

Generalmajor Jan Dam

 

Curriculum Vitae for chefen for Flyverkommandoen

 

 

 

Chef for Arktisk Kommando:

Generalmajor Søren Andersen

 

Curriculum Vitae for chefen for Arktisk Kommando

 

 

Chef for Specialoperationskommandoen:

Generalmajor Michael Wiggers Hyldgaard

 

CV for chefen for Specialoperationskommandoen
 

 

 

Chefer ved Sanitetskommandoen:

Myndighedschef Brigadegeneral Jesper Momme 

 

CV for chefen for SanitetskommandoenGenerallæge Susanne Bach Lausten


CV for generallægen

 

Chef for Forsvarsakademiet:

Generalmajor Flemming Mathiasen

 

CV for chefen for Forsvarsakademiet

 

Chef for Ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen:

Afdelingschef Morten Brodersen

 

CV for chefen for ledelsessekretariatet

 

 

Chef for Vedligeholdelsestjenesten:

Flotilleadmiral Per Hesselberg

 

CV for chefen for Vedligeholdelsestjenesten

 

 

 

 

Sidst opdateret 31. januar, 2024 - Kl. 15.15