MND N badge
Multinational Division North

Danmark leder NATO-hovedkvarteret for Multinational Division North, der blev etableret i marts 2019

Multinational Division North

Hovedkvarteret er en del af NATO's styrkestruktur og en del af NATO's afskrækkelsesprofil i Østersøregionen. 

 

Hovedkvarteret støtter blandt andet de baltiske staters nationale forsvarsplanlægning, træner baltiske soldater og koordinerer militære aktiviteter i regionen - herunder blandt andet enhanced Forward Presence.

Multinational Division North_small.svg

Opgaver

Hovedkvarteret har permanent tilstedeværelse i Baltikum.


I fredstid etableres hovedkvarteret i både Slagelse i Danmark og Adazi i Letland.

 

I krise og krig vil hovedkvarteret blandt andet skulle skabe forudsætning for indsættelsen af eksempelvis NATO's hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker på højt beredskab samt gennemføre eventuelle kampoperationer.

 

Danmark, Estland og Letland er rammenationer.

Danske køretøjer gør landgang i Estland, som en del af NATO's fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande og Polen. Fotograf: Lærke Weensgaard / Forsvaret

Danske køretøjer gør landgang i Estland som en del af NATO's fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande og Polen. Fotograf: Lærke Weensgaard/Forsvaret

Danske køretøjer gør landgang i Estland, som en del af NATO's fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande og Polen. Fotograf: Lærke Weensgaard / Forsvaret

Øvelser hos NATO's fremskudte tilstedeværelse i Baltikum giver gode muligheder for at træne infanterister på jorden. Fotograf: Presseofficer i eFP/Forsvaret

Enheder

I fredstid vil hovedkvarteret være bemandet med cirka 170 mand, når det er blevet fuldt udbygget. Omkring 60 er danskere, og de er fordelt med 40 i Danmark og 20 udstationeret i Letland.

 

Hertil kommer stabsstøttepersonel, hvor Danmark vil bidrage med ca. 80 mand, ca. 50 i Danmark og ca. 30 i Riga.


I krise og krig vil hovedkvarteret være bemandet med op til 600 mand, når det er fuldt aktiveret. Heraf er ca. 250 danskere.

 

I tilfælde af krise kan hovedkvarteret være fuldt deployeret og klar til indsættelse efter syv dage.