Forsvarets internationale opgaver

Forsvaret er et vigtigt instrument i dansk sikkerhedspolitik. Vi bidrager til Danmarks arbejde for international fred og stabilitet samt til NATO's kollektive afskrækkelse og kollektive forsvar. Soldater fra Forsvaret er konstant indsat i internationale missioner i nogle af verdens brændpunkter, hvor de løser fredsskabende, fredsbevarende og stabiliserende opgaver.
Se igangværende operationer nedenfor.