Soldater træner på forladt base i Estland.

Danske soldater træner bykamp på en nedlagt base i Estland. Foto: Presseofficeren i eFP / Forsvaret.

NATO's fremskudte tilstedeværelse (enhanced Forward Presence - eFP) i de baltiske lande og Polen demonstrerer, at NATO er parat til at beskytte NATO-territorium og befolkninger. Tilstedeværelsen understreger alliancesolidaritet overfor blandt andre de baltiske lande. NATO's tilstedeværelse i den østlige del af alliancen styrker sikkerheden i regionen og dermed også i Danmark.

Aktuelt bidrager Danmark med til 160 soldater til den fremskudte tilstedeværelse i Estland. 

 

Det danske bidrag består af en kampvognseskadron med 14 Leopard 2A7 kampvogne, et logistikdetachement, et militærpolitibidrag, samt et stabsbidrag, der indgår med funktioner i 1. multinationale estiske brigade og i den britiske bataljonskampgruppe. Derudover indgår der danske stabsofficerer i det britiske eFP-hovedkvarter i Tallinn, Estland.

 

De danske soldater har base i Tapa, der ligger ca. 70 km øst for hovedstaden Tallinn. Mens de er i Estland, øver og træner soldaterne med britiske og estiske enheder samt med soldater fra andre NATO-lande.

Også i 2018 og i 2020 var omkring 200 danske soldater udsendt til Estland som en del af NATO's multinationale styrke på omkring 4000 soldater i Polen og de baltiske lande. 

Siden foråret 2017 har Forsvaret haft udsendt stabsofficerer til de britiske og estiske hovedkvarterer som en del af enhanced Forward Presence.

 

Se explainer om de danske soldater i Estland:

 

 

 • Områder

  Estland
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  Fra 2017
 • Aktuel

  Ja

Fakta

NATOs fremskudte tilstedeværelse, enhanced Forward Presence, i Baltikum og Polen blev besluttet af stats- og regeringscheferne på NATO-topmødet i Warszawa i 2016.

 

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Storbritannien, Canada, Tyskland og USA er ramme-nationer for fire multinationale bataljoner i henholdsvis Estland, Letland, Litauen og Polen. Bataljonerne på hver ca. 1100 soldater er til stede på rotationsbasis med en defensiv karakter. Stort set alle NATO-lande bidrager til den fremskudte tilstedeværelse.