Soldater træner på forladt base i Estland.

Danske soldater træner bykamp på en nedlagt base i Estland. Foto: Presseofficeren i eFP / Forsvaret.

NATO's fremskudte tilstedeværelse (enhanced Forward Presence - eFP) i de baltiske lande og Polen demonstrerer, at NATO er parat til at beskytte NATO-territorium og befolkninger. Tilstedeværelsen understreger alliancesolidaritet overfor blandt andre de baltiske lande. NATO's tilstedeværelse i den østlige del af alliancen styrker sikkerheden i regionen og dermed også i Danmark.

 

Aktuelt bidrager Danmark med et mindre antal stabsofficerer i det britiske eFP-hovedkvarter i Tallinn, Estland.

 

Danmark bidrog i hele 2022 med omkring 160 soldater til den fremskudte tilstedeværelse i Estland.

 

Det danske bidrag i 2022 bestod af en kampvognseskadron med 14 Leopard 2A7 kampvogne, et logistikdetachement, et militærpolitibidrag, samt et stabsbidrag, der indgik i 1. multinationale estiske brigade og i den britiske bataljonskampgruppe.

 

De danske soldater havde base i Tapa, der ligger ca. 70 km øst for hovedstaden Tallinn. Mens de var i Estland, øvede og trænede soldaterne med britiske og estiske enheder samt med soldater fra andre NATO-lande.

 

Også i 2018 og i 2020 var omkring 200 danske soldater udsendt til Estland som en del af NATO's multinationale styrke på omkring 4000 soldater i Polen og de baltiske lande.

 

Forsvaret har bidraget til enhanced Forward Presence siden 2017. 

 

Se explainer om de danske soldater i Estland:

 

 

 • Områder

  Estland
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  Fra 2017
 • Aktuel

  Ja

Fakta

NATOs fremskudte tilstedeværelse, enhanced Forward Presence, i Baltikum og Polen blev besluttet af stats- og regeringscheferne på NATO-topmødet i Warszawa i 2016.

 

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Storbritannien, Canada, Tyskland og USA er ramme-nationer for fire multinationale bataljoner i henholdsvis Estland, Letland, Litauen og Polen. Bataljonerne på hver ca. 1100 soldater er til stede på rotationsbasis med en defensiv karakter. Stort set alle NATO-lande bidrager til den fremskudte tilstedeværelse.