Soldater træner på forladt base i Estland.

Danske soldater træner bykamp på en nedlagt base i Estland. Foto: Presseofficer i eFP/Forsvaret.

NATO's tilstedeværelse i de baltiske lande og Polen demonstrerer, at NATO er parat til at beskytte NATO-territorium og -befolkninger. Den understreger alliancesolidaritet overfor blandt andre de baltiske lande. NATO's tilstedeværelse i den østlige del af alliancen styrker sikkerheden i regionen og dermed også i Danmark.

Aktuelt bidrager Danmark til alliancen med et mindre antal stabsofficerer. 

I 2020 var omkring 200 danske soldater udsendt til Estland som en del af NATO's multinationale styrke på omkring 4000 soldater i Polen og de baltiske lande.

Den danske styrke bestod af et panserinfanterikompagni med støttefunktioner. Panserinfanteristerne anvendte infanterikampkøretøjet CV 9035 som deres primære køretøj, men de anvendte også Piranha og Eagle V. 


Støttefunktionerne omfattede en observationssektion, en militærpolitistation og et nationalt støtteelement samt et logistikdetachement, der støttede med forsyninger, transport, reparation, sanitet og bjærgning. Hovedparten af soldaterne indgik i en britisk bataljonskampgruppe. I den samlede danske styrke fandt man også et stabsbidrag, der indgik i en estisk brigade, den britiske bataljonskampgruppe og i det britiske eFP-hovedkvarter.

 

De danske soldater have base i Tapa, der ligger ca. 70 km øst for hovedstaden Tallinn. Mens de var i Estland, øvede og trænede soldaterne med britiske og estiske enheder samt med soldater fra andre NATO-lande.

 

Danmark havde en tilsvarende styrke udsendt til Estland i hele 2018. Siden foråret 2017 har Forsvaret haft udsendt stabsofficerer til de britiske og estiske hovedkvarterer som en del af enhanced Forward Presence.

 

 • flag Områder

  Estland
 • shield Ramme

  NATO
 • event Tidsinterval

  Fra 2017
 • info Aktuel

  Ja

Fakta

NATOs fremskudte tilstedeværelse, enhanced Forward Presence, i Baltikum og Polen blev besluttet af stats- og regeringscheferne på NATO-topmødet i Warszawa i 2016.

 

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 

Storbritannien, Canada, Tyskland og USA er ramme-nationer for fire multinationale bataljoner i henholdsvis Estland, Letland, Litauen og Polen. Bataljonerne på hver ca. 1100 soldater er til stede på rotationsbasis med en defensiv karakter. Stort set alle NATO-lande bidrager til den fremskudte tilstedeværelse.