leaopard 2A7 fra Holstebro til Estland

Leopard 2A7 kører på transportvogn på Dragonkasernen i Holstebro. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Onsdag morgen rullede den første af 14 kampvogne ud fra kasernen i Holstebro. Leopard 2A7-kampvognene er Danmarks topmoderne kampvogne og hører hjemme hos Jyske Dragonregiment.

 

Det næste halve år skal kampvognene og deres besætning fra 2. kampvognseskadron fra I panserbataljon være udstationeret i Tapa i Estland, hvor de skal indgå i NATOs enhanced Forward Presence-mission.

 

Selve udsendelse af kampvognene har være planlagt længe og skal demonstrere alliancesolidaritet med Danmarks allierede i de baltiske lande og Polen. Dermed bidrager Danmark til en troværdig afskrækkelses- og forsvarsprofil og styrker NATOs mulighed for at reagere hurtigt, hvis en konflikteskalering måtte opstå.

 

Det er første gang, at Danmarks opgraderede kampvogne – Leopard 2A7 – skal udsendes på mission. En mission, som soldaterne har trænet til længe, er helt klar til og glæder sig til, siger chefen for panserbataljonen.

 

”Der er tale om en udsendelse, der på mange måder er historisk. Det er første udsendelse af den opgraderede Leopard 2A7 i en international mission, og det er første gang, vi udsender en eskadron med firevognsdelinger og i alt 14 kampvogne i en international mission,” siger oberstløjtnant Kristian Kold, der er chef for I Panserbataljon hos Jydske Dragonregiment og fortsætter:

 

”Det er også første gang, siden vi tog kampvognene hjem fra Balkan i 2003, at vi udsender en hel kampvognseskadron. Derfor ser panserbataljonen også meget frem til at få bragt erfaringerne fra længere tids indsættelse med hjem, så vi kan bruge disse til at optimere eller stille forslag til optimering til ting som organisation, uddannelse, videreudvikling af kampvognen med videre.”

 

leaopard 2A7 fra Holstebro til Estland

 

leaopard 2A7 fra Holstebro til Estland

 

Kampvogne på vejene

Leopard 2A7-kampvognene bliver i første omgang kørt fra Holstebro til Fredericia på blokvogne fra Trænregimentet i Aalborg. På havnen i Fredericia er der oprettet et midlertidigt militært område, hvor kampvogne og øvrige køretøjer og materiel bliver opmarcheret, inden de bliver afskibet til Estland.

 

”Ved at sende soldater og kampvogne til Estland og deltage i eFP-mission er vi med til at håndtere en af NATO’s sikkerhedsudfordringer, som er forårsaget af Ruslands intensiverede tilstedeværelse i Østersøregionen og krigen i Ukraine. Vores dygtige soldater spiller en vigtig rolle i at sikre NATO’s østlige flanke,” siger generalmajor Gunner Arpe Nielsen, der er chef for Hærkommandoen.

 

Det danske bidrag med 14 kampvogne og omkring 160 soldater skal indgå i den britisk-ledede bataljonskampgruppe på Tapa Army base i Estland, hvor de er underlagt 1. estiske brigade.

 

Fra 2007 til 2014 havde Forsvaret udsendt en kampvognsdeling af Leopard 2A5-kampvogne til Helmand i Afghanistan. 

 

Læs mere om Leopard 2A7 HER