Forsvarskommandoens organisationsdiagram. Øverst er Forsvarschefen. Derunder  Forsvarsstaben, Hærkommandoen, Søværnskommandoen, 
Flyverkommandoen, Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen. Forsvarsstaben indeholder Operationsstaben, Udviklings- og planlægningsstaben, Ledelsessekretariatet, Forsvarets Skibsprogram og Økonomidivisionen. Forsvarsakademiet,  
Forsvarets Sanitetskommando og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste sorterer også under Forsvarschefen, men er ikke en del af Forsvarskommandoen.

 

 


Forsvarskommandoen består af de stabe og kommandoer, som i praksis opbygger og leder de militære enheder:

Derudover sorterer følgende tjenester og kommandoer under forsvarschefen som en del af forsvaret:

Forsvarsstaben indeholder forsvarskommandoens centrale og koordinerende stabsfunktioner, herunder operationsstaben, udviklings- og planlægningsstaben, ledelsessekretariatet og økonomidivisionen.

Relaterede styrelser

HR/rekruttering, materielindkøb samt administration af ejendomme hører ikke direkte under Forsvarskommandoen, men under følgende styrelser:

Sidst opdateret 18. december, 2023 - Kl. 09.59