Forsvarskommandoens organisationsdiagram. Øverst er Forsvarschefen. Derunder  Forsvarsstaben, Hærkommandoen, Søværnskommandoen, 
Flyverkommandoen, Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen. Forsvarsstaben indeholder Operationsstaben, Udviklings- og planlægningsstaben, Ledelsessekretariatet, Forsvarets Skibsprogram og Økonomidivisionen. Forsvarsakademiet,  
Forsvarets Sanitetskommando og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste sorterer også under Forsvarschefen, men er ikke en del af Forsvarskommandoen.

Forsvarskommandoen består af de stabe og kommandoer, som i praksis opbygger og leder de militære enheder:

 

Derudover sorterer følgende tjenester og kommandoer under forsvarschefen som en del af forsvaret:

 

Forsvarsstaben indeholder forsvarskommandoens centrale og koordinerende stabsfunktioner, herunder operationsstaben, udviklings- og planlægningsstaben, ledelsessekretariatet og økonomidivisionen.

Mål- og resultatplan

Alle Forsvarsministeriets styrelser udgiver årligt en mål- og resultatplan og opfølgning på målene overfor departementet sker ved kvartalsmøder, midtvejsrapportering og årsberetning.

Se mål- og resultatplan for Forsvarskommandoen (pdf)


Forsvarschefens engangsvederlag

Engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af forsvarschefens samlede resultater opnået i 2023, herunder vurderingen i forhold til de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntning til vederlag for resultater opnået i 2023 udgør i alt 100.000 kr.
Se udmøntningen de seneste tre år

Sidst opdateret 3. juni, 2024 - Kl. 14.59