Forsvarets Operationscenter, JOC.

Forsvarets Operationscenter har folk på vagt hele døgnet rundt på alle årets dage. Foto: Simon Elbeck / Forsvaret.

Forsvarets Operationscenters hovedopgave er at opretholde overblikket og koordinere indsættelsen af alle Forsvarets kapaciteter både nationalt og internationalt.

 

Operationscentret knytter trådene mellem Forsvarets enheder og beredskabets øvrige militære og civile aktører. Vi arbejder til dagligt sammen med blandt andet Politi, Hjemmeværnet og sundhedsberedskabet.

 

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med operationscentre i værnene:

 

Operationscentrets opgaver

Opgaverne hos Forsvarets Operationscenter består blandt andet i:

 

  • at opretholde overblikket over Forsvarets indsatte kapaciteter,
  • suverænitetshævdelse i de danske farvande,
  • hjælp til Politiet ved særlige hændelser,
  • at skabe et samlet billede af landjord og hav i Danmark og dele dette billede til relevante samarbejdspartnere, og
  • at sikre hurtig igangsættelse og håndtering af krisestyring og krisekommunikation ved større hændelser i Danmark.

 

Forsvaret kommunikerer om hændelser i det nationale beredskab på Twitter. Hver dag publiceres en samlet status på hjemmesiden her i form af en døgnrapport. Du kan finde dem nederst på siden. 

Twitter Feed

Indhold fra Twitter kan ikke vises, da du ikke har accepteret tredjeparts-cookies.

Sidst opdateret 28. november, 2023 - Kl. 15.05