De værnepligtige ved Danske Artilleriregiment gør tjeneste i Mysundebatteriet, som organisatorisk er en del af 2. Kapacitetsafdeling. De undervises i SKYT og skydning.
Vi bliver nødt til at larme lidt!

Både værnepligtige og professionelle soldater i det danske forsvar har behov for træning for at opøve og vedligeholde kompetencer.

Støjvarsling

Når der er træningsaktiviteter, kan naboer til Forsvarets arealer blive udsat for støjgener. På siderne herunder kan du som borger se de seneste varsler om flystøj, ligesom du kan hente oversigter med planlagte skydeøvelser i dit lokalområde. 

Varsel om flystøj

F-16 træner efter mørkets frembrud

I ugerne 2,3,4 og 5 flyttes de normale træningsflyvninger fra dag til aften og nat for at opretholde medarbejdernes færdigheder i at operere i mørke. Der flyves ikke træningsflyvningerne fredag og i weekenderne. 

I uge 2 lander flyene senest kl 1930. 
I uge 3 lander flyene senest kl 2000.
I uge 4 lander flyene senest kl 0000.
I uge 5 lander flyene senest kl 0000.
Uge 6 er reserveuge, hvor flyene i givet fald lander senest kl 2030

Skyde- og øvelsesområder nær dig

Her kan du finde skyde- og øvelsesområder i dit nærområde og hente oversigter over de planlagte aktiviteter i pdf-format. 

Kontakt

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forvalter Forsvarets arealer, herunder øvelsesterræner, skydebaner og den relaterede støjvarsling. Kontakt venligst styrelsen direkte, hvis du har spørgsmål.