De værnepligtige ved Danske Artilleriregiment gør tjeneste i Mysundebatteriet, som organisatorisk er en del af 2. Kapacitetsafdeling. De undervises i SKYT og skydning.

Støjvarsling

Når der er træningsaktiviteter, kan naboer til Forsvarets arealer blive udsat for støjgener. På siderne herunder kan du som borger se, hvornår der er planlagt skydeøvelser i dit lokalområde. 

 
Længere nede på siden kan du finde seneste varsler om flystøj fra Flyvestation Skrydstrup. 

Skyde- og øvelsesområder nær dig

Her kan du finde skyde- og øvelsesområder i dit nærområde og hente oversigter over de planlagte aktiviteter i pdf-format. 

Kontakt

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forvalter Forsvarets arealer, herunder øvelsesterræner, skydebaner og den relaterede støjvarsling. Kontakt venligst styrelsen direkte, hvis du har spørgsmål.