De værnepligtige ved Danske Artilleriregiment gør tjeneste i Mysundebatteriet, som organisatorisk er en del af 2. Kapacitetsafdeling. De undervises i SKYT og skydning.
Vi bliver nødt til at larme lidt!

Både værnepligtige og professionelle soldater i det danske forsvar har behov for træning for at opøve og vedligeholde kompetencer.

Støjvarsling

Når der er træningsaktiviteter, kan naboer til Forsvarets arealer blive udsat for støjgener. På siderne herunder kan du som borger se de seneste varsler om flystøj, ligesom du kan hente oversigter med planlagte skydeøvelser i dit lokalområde. 

Varsel om flystøj

Træningsflyvninger med Forsvaret kampfly er et vigtigt element i den samlede træning for piloter og øvrige besætningsmedlemmer. 


Vi ved godt at det støjer, og vi forsøger at tage hensyn. Hvis du gerne vil vide på forhånd, hvornår der trænes i aften- og nattetimer, kan du tilmelde dig varsels-sms'er fra Flyvestation Skrydstrup.

Skyde- og øvelsesområder nær dig

Her kan du finde skyde- og øvelsesområder i dit nærområde og hente oversigter over de planlagte aktiviteter i pdf-format. 

Kontakt

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forvalter Forsvarets arealer, herunder øvelsesterræner, skydebaner og den relaterede støjvarsling. Kontakt venligst styrelsen direkte, hvis du har spørgsmål.