De værnepligtige ved Danske Artilleriregiment gør tjeneste i Mysundebatteriet, som organisatorisk er en del af 2. Kapacitetsafdeling. De undervises i SKYT og skydning.
Vi bliver nødt til at larme lidt!

Både værnepligtige og professionelle soldater i det danske forsvar har behov for træning for at opøve og vedligeholde kompetencer.

Støjvarsling

Når der er træningsaktiviteter, kan naboer til Forsvarets arealer blive udsat for støjgener. På siderne herunder kan du som borger se, hvornår der er planlagt skydeøvelser i dit lokalområde. 

 
Længere nede på siden kan du finde seneste varsler om flystøj fra Flyvestation Skrydstrup. 

Skyde- og øvelsesområder nær dig

Her kan du finde skyde- og øvelsesområder i dit nærområde og hente oversigter over de planlagte aktiviteter i pdf-format. 

Kontakt

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forvalter Forsvarets arealer, herunder øvelsesterræner, skydebaner og den relaterede støjvarsling. Kontakt venligst styrelsen direkte, hvis du har spørgsmål. 

Varsel om flystøj

Der kan i Sydsjælland og Lolland-Falster, mandag-torsdag uge 39 forventes øget militær aktivitet i øvelsesøjemed.
Det kan lokalt skabe støjgener fra helikoptere. Støjgener forventes at vare op til 1,5 timer i de sene aften og nattetimer.