Træningsflyvninger - både dag og nat - er et vigtigt element i den samlede træning for piloter og øvrige besætningsmedlemmer. Træningsflyvningerne er af stor betydning for Flyvevåbnets evne til at løse de pålagte opgaver, både herhjemme, men også i forbindelse med Danmarks engagement i internationale operationer. Vi ved godt at flyene støjer og vi forsøger så vidt muligt at tage så meget hensyn som muligt, men ønsker du alligevel at klage anmodes du venligst om, at udfylde skemaet, der findes via dette link:

 

Hvis du vil klage over flystøj, anvendes denne skabelon, der skal sendes  til FKO-KTP-F-NAOC-FLY@MIL.DK

 

Skema til klage over flystøj.doc

 

Din klage sagsbehandles derefter så hurtigt som muligt og efter gældende principper om god forvaltningsskik, inden for rammerne af forvaltningsloven.

 

Der kan i meget særlige tilfælde, rettes telefonisk henvendelse til vagthavende i Flyvevåbnets Operationscenter, der er døgnbemandet på: 9710 0196

Sidst opdateret 1. december, 2022 - Kl. 08.15