Træningsflyvninger - både dag og nat - er et vigtigt element i den samlede træning for piloter og øvrige besætningsmedlemmer. Træningsflyvningerne er af stor betydning for Flyvevåbnets evne til at løse de pålagte opgaver, både herhjemme, men også i forbindelse med Danmarks engagement i internationale operationer. Vi ved godt at flyene støjer og vi forsøger så vidt muligt at tage så meget hensyn som muligt, men ønsker du alligevel at klage anmodes du venligst om, at udfylde formularen eller skemaet, der findes via link herunder:

(Bemærk, at der kan være problemer med at udfylde skemaet på iphones, hvis telefonen ikke har en app, der kan håndtere .docx dokumenter. Installer Pages, Word, Google docs eller tilsvarende app.)

 

Formular til at klage over flystøj (forudsætter log-in via MitID)

 

Skema til at klage over flystøj (docx)

Skema til at klage over flystøj pdf

 

Den udfyldte skabelon skal sendes  til FKO-KTP-F-NAOC-FLY@MIL.DK

 

 

 

Din klage sagsbehandles derefter så hurtigt som muligt og efter gældende principper om god forvaltningsskik, inden for rammerne af forvaltningsloven.

 

Der kan i meget særlige tilfælde, rettes telefonisk henvendelse til vagthavende i Flyvevåbnets Operationscenter, der er døgnbemandet på: 9710 0196

Sidst opdateret 1. februar, 2024 - Kl. 13.25