Naboskab

Vi vil løbende invitere til naboskabsmøde, hvor vi orienterer om vores opgaver og udfordringer i dagligdagen med F-16.

Privatpersoner, der bor på veje, der ligger op ad vores hegn, og huse, der ligger i forlængelse af baneenderne bliver inviteret til at deltage.

Skriv dig på til Nabo-SMS, og få en sms-besked når vi nærmer os natflyvningsperioden.

Vi orienterer også på Fighter Wing Skrydstrups Facebook-side, når der er demo- eller natflyvning. 


Støjgrænser 

Støj forekommer ved forskellige aktiviteter som veje, jernbaner og lufthavne, derfor er der udarbejdet vejledende støjgrænser. Disse grænser er fastlagt ud fra undersøgelser af større befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Miljøstyrelsen er den statslige myndighed som arbejder med love og regler for støj, herunder fra lufthavne og dermed også Flyvestation Skrydstrup. Dette er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning fra 1994, hvor det blandt andet fremgår, at miljøgodkendelse af flyvestationer principielt svarer til godkendelse af civile flyvepladser.


Endvidere gælder også at

 • Forsvarets opgaver for staten medfører, at der ved formulering af miljøkravene skal tages hensyn hertil.
 • Støj i forbindelse med militære flyveøvelser er på grund af deres kortvarige om midlertidige karakter ikke godkendelsespligtige. Øvelserne omfatter operationer med kampfly fra NATO-lande, og har en varighed fra enkelte dage til få uger.
 • En del af Forsvarets flyvninger er – ligesom tilsvarende civile flyvninger – undtaget støjreguleringer. Disse omfatter:

  • Ambulanceflyvninger
  • Flyvning for Rigspolitichefen
  • Eftersøgnings- og redningsmissioner
  • Miljø- og overvågningsflyvning
  • Flyvning i forbindelse med suverænitetshævdelse (afvisningsoperationer med jagerfly)
  • Flyvning i forbindelse med humanitær indsats
  • Flyvning i forbindelse med intensive uddannelsesperioder med henblik på internationale opgaver

 

Flystøjsovervågningssystem

Forsvaret har indkøbt og installeret et flystøjovervågningssystem i området omkring Flyvestation Skrydstrup. Det består blandt andet af Skrydstrup Flight Tracker, der viser støjmålinger, og mobile målestationer, du kan booke til at foretage målinger på din ejendom.

Du kan læse mere om systemet via linket: Flystøjsovervågningssystem


Miljøstyrelsen

Du kan derudover læse mere om regler og vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af støj via Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vejledning ved klage over flystøj

Træningsflyvninger - både dag og nat - er et vigtigt element i den samlede træning for piloter og øvrige besætningsmedlemmer. Træningsflyvningerne er af stor betydning for flyvevåbnets evne til at løse de pålagte opgaver, både herhjemme, men også i forbindelse med Danmarks engagement i internationale operationer. Vi ved godt at flyene støjer og vi forsøger så vidt muligt at tage så meget hensyn som muligt, men ønsker du alligevel at klage anmodes du venligst om, at udfylde skemaet, der findes via dette link:

 

Hvis du vil klage over flystøj, anvendes denne skabelon, der skal sendes  til FKO-KTP-F-NAOC-FLY@MIL.DK.

Du har også mulighed for at sende din klage via vores webformular (forudsætter log in med MitID)

 

Din klage sagsbehandles derefter så hurtigt som muligt og efter gældende principper om god forvaltningsskik, inden for rammerne af forvaltningsloven.

 

Der kan i meget særlige tilfælde, rettes telefonisk henvendelse til vagthavende i Flyvevåbnets Operationscenter, der er døgnbemandet på: 9710 0196

Sidst opdateret 8. februar, 2024 - Kl. 12.57