Naboskab

Vi vil løbende invitere til naboskabsmøde, hvor vi orienterer om vores opgaver og udfordringer i dagligdagen med F-16.

Privatpersoner, der bor på veje, der ligger op ad vores hegn, og huse, der ligger i forlængelse af baneenderne bliver inviteret til at deltage.

Skriv dig på til Nabo-SMS, og få en sms-besked når vi nærmer os natflyvningsperioden.


Støjgrænser 

Støj forekommer ved forskellige aktiviteter som veje, jernbaner og lufthavne, derfor er der udarbejdet vejledende støjgrænser. Disse grænser er fastlagt ud fra undersøgelser af større befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Miljøstyrelsen er den statslige myndighed som arbejder med love og regler for støj, herunder fra lufthavne og dermed også Flyvestation Skrydstrup. Dette er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning fra 1994, hvor det blandt andet fremgår, at miljøgodkendelse af flyvestationer principielt svarer til godkendelse af civile flyvepladser.


Endvidere gælder også at

 • Forsvarets opgaver for staten medfører, at der ved formulering af miljøkravene skal tages hensyn hertil.
 • Støj i forbindelse med militære flyveøvelser er på grund af deres kortvarige om midlertidige karakter ikke godkendelsespligtige. Øvelserne omfatter operationer med kampfly fra NATO-lande, og har en varighed fra enkelte dage til få uger.
 • En del af Forsvarets flyvninger er – ligesom tilsvarende civile flyvninger – undtaget støjreguleringer. Disse omfatter:

  • Ambulanceflyvninger
  • Flyvning for Rigspolitichefen
  • Eftersøgnings- og redningsmissioner
  • Miljø- og overvågningsflyvning
  • Flyvning i forbindelse med suverænitetshævdelse (afvisningsoperationer med jagerfly)
  • Flyvning i forbindelse med humanitær indsats
  • Flyvning i forbindelse med intensive uddannelsesperioder med henblik på internationale opgaver

Vejledning ved klage over flystøj

Hvis du vil klage over støj fra Flyvestationen, kan du udfylde denne skabelon og sende den til FKO-KTP-F-NAOC-FLY@MIL.DK.

Skema til klage over flystøj

Din klage sagsbehandles derefter så hurtigt som muligt og efter gældende principper om god forvaltningsskik, indenfor rammerne af forvaltningsloven.

Det samme er gældende, såfremt du henvender dig telefonisk til Forsvarets Operationscenter på 7281 2300.

Sidst opdateret 17. juni, 2020 - Kl. 11.01