Flyvevåbnet

Flyvevåbnet løser opgaver i luften over Danmark, i Rigsfællesskabet og i krigs- og konfliktzoner. 

Flyvevåbnet

Flyvevåbnet leverer fly- og helikopterkapaciteter både i nationale og internationale operationer. Flyvevåbnet udøver kontrol med al militær flyvning i dansk luftrum.

Flyvevåbnet

Flyvevåbnets opgaver

Flyvevåbnet løser mange opgaver i det daglige for civilsamfundet i Danmark. Læs om vores beredskaber inden for Danmarks grænser og de kapaciteter, vi holder klar.  

Flyvevåbnets enheder

Flyvevåbnet er organiseret i seks "Wings", som har hver sit speciale. Læs mere om de forskellige Wings og deres opgaver her.

Flyvevåbnets missioner

En stor del af Flyvevåbnets opgaver løses i de operationsområder, hvor Danmark er engageret.

Her kan du læse om de missioner Forsvaret aktuelt deltager i og dykke ned i nogle af Flyvevåbnets aktuelle missioner.  

Karriere i Flyvevåbnet

Hvis du drømmer om en karriere i Flyvevåbnet, så begynder rejsen med en af vores grunduddannelser, som du kan læse mere om her.

Det er vigtigt, at du kan samarbejde og har en professionel indstilling til din uddannelse og det job, du senere skal varetage. Og så skal du være klar på at blive udsendt med et af Flyvevåbnets internationale bidrag.