Landskabsbillede med sandvej og klitter taget i Forsvarets øvelsesterræner nær Oksbøl
Naturoplevelser

Forsvarets skyde- og øvelsesområder kan byde på naturoplevelser, når de ikke benyttes til øvelsesaktiviteter.

Offentlig adgang til Forsvarets arealer

Mange steder i Danmark har Forsvaret store øvelsesterræner, hvor soldaterne træner. Mange forbinder det med mudder og kampvogne, der pløjer gennem landskabet. Men vidste du, at vores øvelsesterræner faktisk har en helt unik natur?

Vælg region

Klik på regionerne nedenfor for se kort over Forsvarets terræner og hente lokal information om adgangsforhold. 

Terrænsiderne udgives af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

Sikkerhed

Hvis du planlægger en gå- eller cykeltur i Forsvarets øvelsesterræner, så forbered dig på forhånd, så du ikke ender midt i en øvelse eller en skarpskydning.

Se i videoen nedenfor, hvordan du bedst begår dig i de naturskønne arealer omkring Oksbøl.


Klik på linket for at se de generelle sikkerhedsregler, som gælder for alle Forsvarets arealer.

Ingen adgang under skydeøvelser

Under skydeøvelser og andre træningsaktiviteter er det ikke tilladt at færdes på Forsvarets arealer - af sikkerhedsmæssige grunde.  Hold derfor øje med skilte og advarselstegn (røde balloner) i det område, du vil besøge.

Du kan også på forhånd orientere dig om, hvornår Forsvaret planlægger at afholde skydeøvelser på siderne om støjvarsling. 

Leopard 2a7 ved skydeøvelse i Oksbøl

På Forsvarets øvelsesområder kan der både forgå skydetræning på deciderede skydebaner og i ude i terrænet. Her er det Leopard-kampvognen, der er på skydeøvelse. Foto: Forsvaret / Line Fjordside