Search engine metadata, based on schema.org/VideoObject

Hæren

Hærens opgaver er at forsvare kongeriget Danmark, bidrage til international sikkerhed og fred samt støtte det øvrige samfund.

 

Der er flere veje til en spændende karriere i Hæren. For de fleste begynder karrieren som værnepligtig ved Hærens basisuddannelse.

Hæren

Enheder

Hæren består af 2 brigader og 9 regimenter, som du kan læse mere om her.

 

Brigaderne rummer Hærens professionelle soldater og gennemfører uddannelsen hertil. Regimenterne danner ramme om en lang række specialer og løser særlige opgaver. Alle brigadernes soldater og enheder har også et tilhørsforhold til et regiment.

Om Hæren

Her kan du læse om, hvilket materiel Hæren og Forsvaret råder over, og hvilke missioner vi er indsat i. Du kan også læse mere om Hærens historie.