Soldater fra Hæren på øvelse i Oksbøl.

 Soldater fra Hæren på øvelse i Oksbøl. Foto: Iben/Forsvaret.

Hærkommandoen har tre fonde og legater. Fondene har forskellige formål, men søger generelt at støtte de trængende, de efterladte samt hædre dem, som yder en særlig indsats.

 

Fælles for fondene er, at man skal søge om eller indstilles, for at komme i betragtning til tildeling.

Nedenfor kan du læse om de enkelte fonde, herunder hvor en ansøgning skal sendes til.

 

Hærens Regimenters Hjælpefond

Fondens formål er:

  1. At understøtte nuværende og tidligere fastansatte, der er invaliderede i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten, eller til understøttelse af efterladte, der har mistet en forsørger i forbindelse med ulykker i tjenesten.
  2. At belønne fastansat personel, der i særlig grad har udmærket sig i tjenesten ved redningsindsats, hvor menneskeliv eller værdier har været i fare, også selv om indsatsen ikke lykkedes.
  3. At belønne fastansat personel, der har varetaget opgaver i udlandet, herunder personel udsendt til udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.

Fonden udsender en skrivelse - normalt i januar - med ansøgningsfrist i august samme år. Uddeling foregår en gang årligt, normalt i december.

 

Ansøgning skal fremsendes med navn og medarbejdernummer på ansøger/den indstillede sammen med begrundelse for ansøgning. Ansøges der efter fondens tredje formål, skal det også fremgå, hvilken mission ansøger/den indstillede har deltaget i.

 

For efterladte fremsendes ansøgningen med angivelse af data på mistede forsøger samt begrundelse for behov for understøttelse.

 

Fonden kan kun søges af personel der er eller har været tjenestegørende i Hæren.

 

Ansøgninger kan sendes til fko@mil.dk, gerne med "Ansøgning til Hærens Regimenters Hjælpefond" i emneteksten. Afsender skal være opmærksom på, at indholdet i (internettransmitterede) mails overholder databeskyttelsesforordningen. Indeholder mailen personfølsomme oplysninger, (oplysninger om helbred, økonomi, cpr.nr. mv.), opfordrer vi til, at ansøgningen fremsendes via e-boks. Vælg Forsvarskommandoen som modtager.

 

Hærens Linieofficerskorps' Jubilæumsfond

Fondens formål er:

  1. At støtte studier af militære emner og udgivelse af arbejder vedrørende sådanne emner.
  2. At yde påskønnelse til officerer for fortjenstfuldt virke inden for Hæren ved tildeling af hædersgaver.
  3. At yde påskønnelse til personer inden for hæren, der under en farerummende situation har udvist stort mod og beslutsomhed og derved hindret eller søgt at hindre en ulykkes indtræden.
  4. At uddele et årligt beløb af legatets renteindtægter til økonomisk trængende enker efter en afdød linieofficer i Hæren.

Fondens 2. formål kan alene søges af eller indstilles til personel, der er tjenestegørende i Hæren. Fondens 3. formål kan søges af personel, der er tjenestegørende i Hæren eller var det på tidspunktet for handlingen.

 

Fonden opslås normalt i januar med ansøgningsfrist 1. april samme år. Uddeling foregår en gang årligt.

 

Ansøgning eller indstilling skal fremsendes via kommandovejen (regimentschef, missionschef, bataljonschef el. lign.) indeholdende en begrundelse for ansøgningen eller til fko@mil.dk gerne med "Ansøgning til Hærens Linieofficerskorps' Jubilæumsfond" i emneteksten.

 

Afsender skal være opmærksom på, at indholdet i (internettransmitterede) mails overholder databeskyttelsesforordningen. Indeholder mailen personfølsomme oplysninger, (oplysninger om helbred, økonomi, cpr.nr. mv.), opfordrer vi til, at ansøgningen fremsendes via e-boks. Vælg Forsvarskommandoen som modtager.

 

Kaptajn H. Rothe og Hustrus Legat

Legatet kan tildeles som opmuntring til dygtige tjenestegørende officerer af Hærens Ingeniørtropper og Telegraftropper (Føringsstøttetropper) af kaptajns- og premierløjtnantsgrad.

 

Idet legatet kun kan søges af tjenestegørende officerer fra Hærens Ingeniørtropper og Telegraftropper (Føringsstøttetropper), opslås legatet kun internt. Bemærk at det ikke er nødvendig at være tjenestegørende ved regimentet.

 

Legatet opslås normalt i januar med ansøgningsfrist i midten af februar samme år. Ansøgning eller indstillinger skal fremsendes via kommandovejen, (regimentschef, missionschef, bataljonschef el. lign.), indeholdende begrundelse for ansøgningen.

 

Afsender skal være opmærksom på, at indholdet i (internettransmitterede) mails overholder databeskyttelsesforordningen. Indeholder mail personfølsomme oplysninger, (oplysninger om helbred, økonomi, cpr.nr. mv.), opfordrer vi til, at ansøgningen fremsendes via e-boks. Vælg Forsvarskommandoen som modtager.

Sidst opdateret 14. maj, 2020 - Kl. 12.34