Mange typer af samarbejde

NATO og FN er grundpiller i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, men Danmark deltager også i andre internationale samarbejder på forsvarsområdet. Danmark har således et nært samarbejde med en række andre stater om blandt andet deltagelse i internationale operationer.