Esbern Snare på patrulje i Guineabugten

Fra november 2021 til februar 2022 var et dansk fregatbidrag med til at forbedre sikkerheden for den civile skibsfart i Guineabugten, hvor der er stor risiko for piratangreb. Foto: Anders V. Fridberg

Forsvaret bidrager til at forbedre sikkerheden for skibsfarten i Guineabugten, der er et af verdens mest risikofyldte områder at færdes i for den civil søfart.

 

Som verdens femtestørste søfartsnation har Danmark en særlig interesse i at beskytte den civile søfart og retten til fri sejlads. I gennemsnit sejler op mod 30-40 danskopererede skibe gennem Guineabugten på daglig basis, og de transporterer gods for næsten 10 milliarder kr. om året. I 2020 foregik omkring 40% af verdens samlede antal piratangreb og væbnet røveri til søs i landene omkring Guineabugten.

Aktuelt støtter Forsvarets indsatsen mod pirateri med kapacitetsopbygning af kyststaternes militære styrker. De lokale styrker har en central rolle i kampen mod pirateri i Guineabugten, fordi en del af piratangrebene i bugten foregår i kyststaternes territorialfarvand, hvor udenlandske flådefartøjer ikke har bemyndigelse til at operere uden tilladelse fra kyststaterne. På sigt er det en målsætning, at kyststaterne i højere grad selv kan opretholde den maritime sikkerhed i regionen. Derfor er kapacitetsopbygningsaktiviteterne, der er finansieret via Freds- og Stabiliseringsfonden, en vigtig del af Forsvarets indsats i Guineabugten. Kapacitetsopbygningsaktiviteterne i Guineabugten har været i gang i siden 2016.

Forsvaret har indledt et samarbejde om træning og uddannelse af Ghana Special Boat Service og om uddannelse af medarbejdere ved Multinational Maritime Coordination Centres i regionen. I 2021 deltog personel fra Specialoperationskommandoen, Forsvarsakademiet og Søværnskommandoen i øvelsen Obangame Express, hvor soldater fra regionen øvede operationsplanlægning, krigens love, taktisk bevægelse, boarding af skibe, indsamling af bevismateriale og førstehjælp – alle discipliner der relevante i forhold til bekæmpelse af pirateri.

Fra november 2021 og frem til februar 2022 havde Forsvaret et skibsbidrag i Guineabugten. Skibsbidraget bestod af fregatten Esbern Snare med tilhørende helikopter, specialoperationsstyrker og militærpoliti mv. Bidraget omfattede op til ca. 175 personer. 

 

 • Områder

  Guineabugten
 • Ramme

  Freds- og stabiliseringsfonden
 • Tidsinterval

  Fra 2016
 • Aktuel

  Ja

Indsatsen mod pirateri

Pirater begyndte for alvor at true den internationale skibstrafik i 2008, hvor særligt farvandene ud for Afrikas Horn var plaget af pirater.

 

Den internationale indsats fik frem mod 2016 pirateriet ved Østafrika under en rimelig grad af kontrol. Der forekommer dog stadig angreb.

 

Mens problemet blev mindre ved Østafrika, voksede det ved Vestafrika og særligt i Guineabugten ud for Nigeria. I 2018 fandt 40 procent af alle piratangreb sted i Guineabugten. 

Den danske skibsfartsindustri er verdens sjette største målt på opereret tonnage – med mere end 60 millioner brutto-ton (per august 2018).

 

På et hvert givet tidspunkt er omkring 70 danskkontrollerede skibe til stede i farvandene ud for Somalias kyst. I Guineabugten anslås tallet til at være mere end 30.

 

(Kilde: Prioritetspapir for Danmarks indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet 2019-2022)