Søværnet underviser officerer fra kyststaterne i Guineabugten.

Forsvaret er med til at opbygge Guineabugtens kyststaters evne til at håndtere udfordringerne med maritim sikkerhed i regionen, blandt andet gennem uddannelse af officerer. Foto: Forsvaret

Pirateri og anden form for maritim kriminalitet er en trussel mod global skibsfart og frihandel, de søfarendes sikkerhed og stabiliteten i de ramte regioner. Guineabugten i Vestafrika er et vigtigt område for dansk kommerciel skibsfart og har været plaget af mange piratangreb.

 

Derfor arbejder Forsvaret på at styrke den maritime sikkerhed i Guineabugten til gavn for både danske skibe og befolkningerne i området.  

 

Det overordnede formål med Forsvarets indsats er at styrke Guineabugtens kyststaters evne til selv at håndtere udfordringerne med maritim sikkerhed i regionen.

 

Forsvarets indsats fokuserer særligt på kapacitetsopbygning og træning af kyststaternes militære organisationer i planlægning og udførsel af maritime operationer med henblik på at håndtere pirateri og anden maritim kriminalitet.

 

I perioden fra 2022-2026 omfatter de danske bidrag blandt andet opbygningen af kyststaternes evne til farvandsovervågning og staternes samarbejde om overvågning. Forsvaret bidrager også til at fremme af dialog og samarbejde mellem private og statslige aktører.

 

Forsvarets støtter gennem uddannelse og øvelse også opbygning af reaktionskapacitet ved Ghana Navy Special Boat Squadron, så Ghanas maritime specialoperationsstyrke kan reagere på pirateri og væbnet røveri (kriminalitet) til søs under hensyntagen til international lov.

 

Den danske indsats gennemføres af Søværnskommandoen, Forsvarsakademiet og Specialoperationskommandoen.

 

Den overordnede sikkerhedssituation til søs i Guineabugten er inde i en positiv udvikling. Der er sket et stort fald i antallet af piratrelaterede hændelser og væbnet røveri til søs fra 2020 til 2022.

 

Forsvarets indsats i Guineabugten gennemføres i rammen af Freds- og Stabiliseringsfonden, hvor både Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet bidrager.

 

Tidligere bidrag

Forsvaret har støttet indsatsen for at fremme den maritime sikkerhed i Guineabugten siden 2016. Fokus i det danske bidrag har i perioden været på at styrke kyststaternes evne til selv at håndtere udfordringerne med den maritime sikkerhed.

 

Fra november 2021 og frem til februar 2022 havde Forsvaret et skibsbidrag i Guineabugten. Skibsbidraget bestod af fregatten Esbern Snare med tilhørende helikopter, specialoperationsstyrker og militærpoliti mv. Esbern Snare patruljerede i Guineabugten for at modvirke pirateri.

 

 • Områder

  Guineabugten
 • Ramme

  Freds- og stabiliseringsfonden
 • Tidsinterval

  Fra 2016
 • Aktuel

  Ja

Indsatsen mod pirateri

Pirater begyndte for alvor at true den internationale skibstrafik i 2008, hvor særligt farvandene ud for Afrikas Horn var plaget af pirater.

 

Den internationale indsats fik frem mod 2016 pirateriet ved Østafrika under en rimelig grad af kontrol. Der forekommer dog stadig angreb.

 

Mens problemet blev mindre ved Østafrika, voksede det ved Vestafrika og særligt i Guineabugten ud for Nigeria. I 2018 fandt 40 procent af alle piratangreb sted i Guineabugten. 

Den danske skibsfartsindustri er verdens sjette største målt på opereret tonnage – med mere end 60 millioner brutto-ton (per august 2018).

 

På et hvert givet tidspunkt er omkring 70 danskkontrollerede skibe til stede i farvandene ud for Somalias kyst. I Guineabugten anslås tallet til at være mere end 30.

 

(Kilde: Prioritetspapir for Danmarks indsats mod pirateri og anden maritim kriminalitet 2019-2022)