Under en patrulje i Omanbugten mødte Iver Huitfeldt tankskibet Torm Ragnhild. Helikopteren var i luften i forbindelse med en af de daglige flyvninger, som er en vigtig kilde til overvågning og forståelse af området.

Danmark sender i november 2021 en fregat til Guineabugten for at forbedre sikkerheden til søs for civile skibe, hvis besætninger risikerer at blive angrebet og kidnappet af pirater, når de arbejder i Guineabugten. Foto: Søværnet.

Af Forsvarskommandoen

 

Danmark sender fregatten Esbern Snare til Guineabugten fra omkring november og fem måneder frem. Fregatten skal patruljere og dermed højne den maritime sikkerhed. Der er brug for en sømilitær indsats for at højne skibssikkerheden i området og beskytte danske interesser og dansk og international søfart, mener regeringen og Folketinget.

 

“Jeg er glad for, at vi med fregatten Esbern Snare kan stille beredskab og kompetence til at forbedre situationen i Guineabugten. Det er en helt central opgave for Søværnet at bidrage til fri sejlads og sikkerhed på havet, og derfor ser jeg det som noget meget positivt, at vores skibe med dygtige besætninger kan komme af sted og yde det her bidrag til den internationale sikkerhed. Jeg véd, at fregatten er klar til opgaven, og jeg er sikker på, at fregatten kan forbedre situationen for alle søfarende i regionen,” siger chefen for Søværnet, kontreadmiral Torben Mikkelsen.

 

Fregattens opgave bliver at beskytte danske og udenlandske skibe i området fra piraters overgreb og i det hele taget skabe mere sikre forhold for skibsfarten i området.

 

Fregatten vil være under dansk kommando, og det samlede bidrag vil udgøre ca. 175 personer fra forskellige steder i Forsvaret. Der vil bl.a. indgå specialoperationsstyrker samt personel fra Militærpolitiet og Søværnets dykkertjeneste.  Fregattens helikopter vil øge indsatsens aktionsradius, hvilket er en væsentlig fordel.

 

Anslået 30 danskkontrollerede skibe befinder sig i Guineabugten på ethvert givet tidspunkt, og de transporterer årligt gods for mange milliarder kroner.

 

Tidligere antipiratindsatser

I årene 2008-2017 bidrog Søværnet og Flyvevåbnet til antipirateriindsatsen ved Afrikas Horn og i Adenbugten. Så det danske forsvar har noget erfaring i antipirateri, selvom forholdene ikke er ens. Eksempelvis skal handelsskibe i Guineabugten ofte ind til kysten, mens de ved Afrikas Horn oftest fulgte en sejlrute ude i internationalt farvand.

 

Som supplement til fregatten er det også Danmarks ambition at uddanne kyststaternes egne myndigheder og styrker til at forbedre den maritime sikkerhed i regionen. Derfor har Forsvaret siden 2016 arbejdet med at uddanne kyststaternes myndigheder og samarbejdsparter. Skibsbidraget bliver således suppleret af arbejdet med at uddanne kyststaternes egne styrker, finansieret gennem Freds- og Stabiliseringsfonden.