Besætningen fra støtteskibet Esbern Snare sprænger et moderskib for pirater i luften.

Besætningen fra støtteskibet Esbern Snare sprænger et moderskib for pirater i luften. Foto: Søværnet.

Danmark har siden 2008, hvor truslen fra piratangreb i farvandet ud for Østafrika/Afrikas Horn for alvor tog til, leveret markante bidrag til den internationale indsats for at imødegå pirateriet og øge sikkerheden for den civile søfart.

Den militære indsats

 

 


Forsvaret har i perioden fra 2008–2015 flere gange udsendt skibsbidrag til den multinationale maritime koalitionsstyrke Combined Maritime Forces’ (CMF) Task Force 150 og 151 samt til NATOs antipiraterioperation Ocean Shield. Sidstnævnte blev afsluttet i december 2016. Danmark har endvidere i perioder varetaget kommandoen over hhv. Ocean Shield og CMF’s Task Force 151.


Foruden skibsbidrag har Forsvaret jævnligt haft udsendt et af Flyvevåbnets Challenger-fly til overvågning af kysten ud for Somalia. Det seneste Challengerbidrag var udsendt i maj-juni 2017.


2013 var året, hvor det foreløbigt lykkedes at bringe pirateriet ud for Afrikas Horn til ophør, som det fremgår af dette uddrag fra en artikel i Forsvarsavisen i marts 2013:

 

Et Vendepunkt i bekæmpelsen af Pirateri

På falderebet til at fregatten Iver Huitfeldt vender hjem efter seks måneders indsættelse i NATOs antipiraterioperation i Det Indiske Ocean, giver chef for fregatten, kommandørkaptajn Carsten Fjord-Larsen, sin personlige vurdering af situationen.


”Det er min vurdering, at vi står midt i et afgørende vendepunkt i beskyttelsen af den civile skibsfart og bekæmpelsen af pirateri. I en periode var skibstrafikken og flådestyrkerne pressede, og piraterne kunne frit vælge tid og sted for deres angreb. Men efterhånden som vi lærte piraternes måde at operere på, og efter at flådestyrkerne satte ind med en offensiv rettet mod piratlejrene inde på kysten, er situationen vendt. Samtidig er handelsskibene blevet mere effektive til at beskytte sig selv blandt andet med bevæbnede vagter. Det samme gør næsten alle fiskerbådene.


Det spiller også en stor rolle, at klanledere og ældre i Puntland og Somaliland har sat ind over for pirateriet, og flere landsbyer afviser, at pirater kan bruge området til de kaprede skibe. Vi er derfor nu i en periode, hvor pirateriet for alvor er sat til vægs. Men det er en skrøbelig balance, hvor det hurtigt kan gå i en negativ retning".

 

Forsvarets kapacitetsopbygning i Østafrika

Danmark og de nordiske lande har i omkring ti år støttet opbygningen af både flåde- og landstyrker i de Østafrikanske lande. Formålet er at højne de lokale militære styrkers niveau, så de selv kan klare sikkerhedspolitiske problemer i regionen. Det kan være igennem bidrag til FN-missioner i området eller ved at løse opgaver sammen med landene i Den Afrikanske Union.
 
Finansieringen til kapacitetsopbygningen kommer fra Freds- og Stabiliseringsfonden. Det er en årlig bevilling på 150 mio. kr. til samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet om stabiliseringsarbejder i Pakistan, Afghanistan, Europa og Østafrika.
 
I Østafrika er midlerne især brugt til kampen mod pirateri, støtte og uddannelse til kystvagter i Adenbugten og ikke mindst støtte til Kenyas flåde. Danmark og de øvrige nordiske lande har også støttet de østafrikanske landes opbygning af East African Standby Forces (EASF), som på fjorten dage skal kunne rykke ind og lægge en dæmper på lokale konflikter. Det danske bidrag til EASF er blevet afsluttet i 2019.
 
Danmark har en officer udstationeret i Kenya som rådgiver for den kenyanske flåde.
 • Områder

  Adenbugten
 • Ramme

  NATO
 • Tidsinterval

  2008 - 2017
 • Aktuel

  Nej

Fakta

Antal danske udsendte: 1405 mand

Antal udsendelser: 3149

August 2008 – januar 2009

Absalon med Commander for TF150 fra september 2008 til januar 2009

 

Januar-april 2009

Absalon i CTF151

 

Januar-marts 2010

Absalon i Ocean Shield med Commander for SNMG1 samt CTF 508

 

August 2010 – juni 2011

Esbern Snare i Ocean Shield med CTF 508 i perioden august-december 2010

 

November 2011 – januar 2012

Challenger-fly på Seychellerne

 

November 2011 – maj 2012

Absalon i Ocean Shield Januar-marts 2012 Commander CTF 151

 

August-oktober 2012

Challenger-fly på Seychellerne

 

Oktober 2012 – maj 2013

Iver Huitfeldt i Ocean Shield

 

September-november 2013

Challenger-fly på Seychellerne

 

Oktober-december 2013

Esbern Snare i Ocean Shield

 

December 2013 -februar 2014

Commander CTF151 fra land i Bahrain

 

Juni 2014- december 2014

Esbern Snare i Ocean Shield med Commander for SNMG1 samt CTF 508

 

September-november 2014

Challenger-fly på Seychellerne

 

September-december 2015

Absalon i Ocean Shield

 

April-maj 2016

Challenger-fly på Seychellerne

 

Oktober-november 2016

Challenger-fly på Seychellerne

 

Maj-juni 2017

Challenger-fly på Seychellerne

I november 2013 tilbageholdt besætning på Esbern Snare 9 personer mistænkt for pirateri, som blev overdraget til myndighederne på Seychellerne til retsforfølgelse. Det var den sidste aktion, hvor de danske enheder tilbageholdt pirater og det bringer det samlede antal på:

 

295 formodede pirater tilbageholdt
50 pirater overdraget til retsforfølgelse
78 gidsler befriet
 

Statistikken er baseret på faktaboksen i artiklen "Et vendepunkt i bekæmpelsen af pirater" fra marts 2013 i Forsvarsavisen samt årsrapporter fra Værnsfælles Forsvarskommando.