Dansk Challenger fra Air Transport Wing Aalborg

Et dansk Challengerfly på en havovervågningsopgave. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste / Forsvaret.

Flyvevåbnet har fire Challengerfly. Flyene anvendes til transport af passagerer, blandt VIP-flyvninger for Kongehuset og regeringen. De danske fly har udstyr, der gør, at de også kan bruges til forskellige typer af overvågnings- og eftersøgningsopgaver (search and rescue, SAR).

Et af Challengerflyene er fast afgivet til Luftgruppe Vest ved Kangerlussuaq i Grønland, hvor flyet er under kommando af Arktisk Kommando. Operationerne i det arktiske område omfatter fiskeriinspektion, eftersøgnings- og redningsopgaver samt transport af passagerer. Challengerflyet kan operere fra mindre og primitive landingsbaner.

Challengerflyet kan også anvendes til patienttransport og evakuering af sårede, og kabinen kan indrettes til transport af båre-patienter. Siden slutning af 2011 har Challengerflyene været brugt som overvågningsfly og til at indhente efterretninger. Her gør flyets forskellige kameraer/sensorer det meget anvendeligt. De danske Challengerfly har flere gange været indsat i anti-pirateri operationer i det Indiske Ocean omkring Afrikas horn.

 

Challengerflyene deltager ligeledes jævnligt i det europæiske grænseagenturs (Frontex) operationer for at beskytte EU's ydre grænser. Her patruljerer Challengerflyet over Middelhavet for at opdage skibe med flygtninge og migranter, men de bidrager også til at bekæmpe smugling og andre former for grænseoverskridende kriminalitet.

De danske Challengerfly hører hjemme i Eskadrille 721 under Air Transport Wing i Aalborg. Challengerflyene fremstilles af Bombardier Aerospace.

CL-604 Challenger

Antal: 4

Besætning: 2-5

Højde: 6,3 m

Spændevidde: 19,6 m

Fart (maks.): 850 km/t

Længde: 20,9 m

Aktionsradius: 6.500 km

Sidst opdateret 11. august, 2020 - Kl. 15.40