Dansk Challenger fra Air Transport Wing Aalborg

Et dansk Challenger-fly på en havovervågningsopgave. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste / Forsvaret.

Flyvevåbnet har fire Challenger-fly. Flyene anvendes til transport af passagerer, blandt VIP-flyvninger for Kongehuset og regeringen. De danske fly har udstyr, der gør, at de også kan bruges til forskellige typer af overvågnings- og eftersøgningsopgaver (search and rescue, SAR).

Et af Challenger-flyene er fast afgivet til Luftgruppe Vest ved Kangerlussuaq i Grønland, hvor flyet er under kommando af Arktisk Kommando. Operationerne i det arktiske område omfatter fiskeriinspektion, eftersøgnings- og redningsopgaver samt transport af passagerer. Challenger-flyet kan operere fra mindre og primitive landingsbaner.

Challenger-flyet kan også anvendes til patienttransport og evakuering af sårede, og kabinen kan indrettes til transport af båre-patienter. Siden slutning af 2011 har Challenger-flyene været brugt som overvågningsfly og til at indhente efterretninger. Her gør flyets forskellige kameraer/sensorer det meget anvendeligt. De danske Challenger-fly har flere gange været indsat i anti-pirateri operationer i det Indiske Ocean omkring Afrikas horn.

 

Challenger-flyene deltager ligeledes jævnligt i det europæiske grænseagenturs (Frontex) operationer for at beskytte EU's ydre grænser. Her patruljerer Challenger-flyet over Middelhavet for at opdage skibe med flygtninge og migranter, men de bidrager også til at bekæmpe smugling og andre former for grænseoverskridende kriminalitet.

De danske Challenger-fly hører hjemme i Eskadrille 721 under Air Transport Wing i Aalborg. Challenger-flyene fremstilles af Bombardier Aerospace.

CL-604 Challenger

Antal: 4

Besætning: 2-5

Højde: 6,3 m

Spændevidde: 19,6 m

Fart (maks.): 850 km/t

Længde: 20,9 m

Aktionsradius: 6.500 km

Sidst opdateret 11. august, 2020 - Kl. 15.40