Et Challengerfly lander i Kangerlussuaq.

Et Challenger CL-604 lander i Grønland. Foto: Henning Jespersen-Skree / Flyvevåbnets Fototjeneste Nord

Af Forsvarskommandoen

 

I Grønland er afstandene enorme. Landet er over 1.000 km. på den ene led og 2.000 km. på den anden og dækker et areal på 2,2 millioner kvadratkilometer - og luftrummet er næsten dobbelt så stort.

 

Det gør det nyttigt at have et fly, som har stor aktionsradius og høj hastighed, der kan sendes på vingerne med kort varsel for at få et overblik over situationen i det enorme land. Det gælder både regelmæssige patruljering og suverænitetshævdelse, men især akutte opgaver i for eksempel eftersøgnings og redningsaktioner.

 

Udsigt fra Challlengerfly i Grønland

Challenger-flyet på patrulje over Grønlandske farvande. Foto: Steffen Fog / Forsvarskommandoen

 

Forsvaret har i mange år haft et fly af typen Challenger CL604 udstationeret i Kangerlussuaq i Grønland ca. 220 dage om året til opgaven. Nu er flyet blevet udstationeret permanent i Grønland. Det er et initiativ fra Arktisaftalen fra 2016. Dermed er der mulighed for at flyet hele året kan gå på vingeren med kort varsel. Der kan dog fortsat være korte fraværsperioder ved vedligehold og reparation af flyet samt ved besætningsskifte.

 

“Luftgruppe Vest og Challenger-flyet er et meget brugbart redskab, som sammen med vores øvrige enheder og kapaciteter, fx inspektionsskibe, inspektionsfartøjer, helikoptere, siriuspatruljen osv. giver et godt beredskab i mange situationer i Grønland. Med den nye tilstedeværelse med Challenger-flyet døgnet rundt, året rundt, har vi fået mulighed for at få både radarbilleder, infrarødoptagelser, almindelig optagelser og øjenvidneberetninger fra besætningen hjem fra stort set alle egne af Grønland og Færøerne på blot et par timer og få et overblik over situationen, uanset om det gælder redningsaktioner på havet, eftersøgninger i fjeldet, skibe med brand eller slagside, store fjeldskred og så videre,” siger chefen for Arktisk Kommando, kontreadmiral Martin la Cour-Andersen.

 

 

Flyets øvrige opgaver er suværenitetshævdelse og patruljering over det enorme land og i det endnu større luftrum. Flyet har også en stor opgave i fiskerinspektion, som bidrager til, at fiskeriaftaler og lovgivning overholdes også på de dele af havet, som ellers er svært tilgængelige. Flyet bidrager også med transportopgaver og miljøovervågning (fx rekognoscering af oliespild) mv.

 

Eftersøgning og redning bliver bedre

Challenger-flyet styrke er især, at den er Forsvarets fremskudte øje i himlen, som kan indsamle informationer, som Forsvarets og beredskabets øvrige enheder, skibe, helikoptere og fly, kan bruge til for eksempel at redde folk op af havet.

 

Challengeren kan således dirigere de andre enheder det rigtige sted hen. Men flyet har dertil selv mulighed for at hjælpe direkte ved at nedkaste små gummiflåder på havet og overlevelsespakker på land. Gummiflåderne, som kan rumme seks personer, sikrer, at nødstedte kan komme ud af det kolde vand indtil øvrig hjælp når frem, og overlevelsespakkerne indeholder telt, mad og beklædning, som kan skærme nødstedte fra den arktiske kulde.

 

“Vi har med Luftgruppe Vest og Challengeren en fremragende kapacitet til at hjælpe alle steder i Grønland med både rekognoscering og dirigering af vores øvrige enheder og med direkte hjælp i form af redningsflåder og nødhjælpspakker. Det er et signifikant bidrag til sikkerheden i Grønland, på Færøerne og til civilsamfundet,” siger Martin la Cour-Andersen.

Fakta

Luftgruppe Vest flyver med flytypen Challenger CL-604 og løser opgaver som suverænitetshævdelse, overvågning (bl.a. fiskeriinspektion), eftersøgnings og redningsaktioner, miljøovervågning, transport, drop til Sirius mv.

 

Flyet har tidligere været udstationeret i Grønland ca. 220 dage om året med hovedvægt på sommerperioden. Som noget nyt vil flyet nu være udstationeret 365 dage om året med beredskab døgnet rundt.

 

Flyet hører normalt til Eskadrille 721, som hører under Air Transport Wing i Aalborg, men når flyet er i Nordatlanten (Færøerne og Grønland) overgår den til Arktisk Kommando og Luftgruppe Vest.

  • Besætning: 2-5
  • Fart (maks.): 850 km/t
  • Aktionsradius: 6.500 km
  • Spændevidde: 19,6 m
  • Længde: 20,9 m