Besætningsmedlemmer fra patruljefartøjet Nymfen holder øje med et russisk krigsskib, der er på vej gennem dansk farvand

Besætningsmedlemmer fra patruljefartøjet Nymfen holder øje med et russisk krigsskib, der er vej gennem dansk farvand i 2019. Foto: Brian Djurslev / Søværnet / Forsvaret

Forsvaret overvåger kontinuerligt de danske søterritorier. Indsatsen ledes og koordineres af det Nationale Maritime Operationscenter (NMOC).

Opgaven løses i samarbejde med Søværnets forskellige centre og udkigsstationer.

Søværnet har konstant skibe på havet, og patruljefartøjer og skibe i havn kan indsættes i opgaver med kort varsel.

Med baggrund i overvågningen af det danske søterritorium udfører Søværnet opgaver for andre myndigheder og styrelser.

 

Se en video om hvordan farvandsovervågningen udføres fra patruljefartøjet Najaden og det Nationale Maritime Operationscenter. Artiklen fortsætter under videoen:

 

 

Luftrumsovervågning og afvisningsberedskab

Flyvevåbnet overvåger konstant det danske luftrum og identificerer fly.

Kontrolcentret i Karup får sine data fra store og langtrækkende radarer, som er placeret i Nordjylland, Sønderjylland og på Bornholm.

Kommer et fly ind i det danske ansvarsområde uden tilladelse, eller kan man ikke komme i kontakt med et fly, bliver afvisningsberedskabet i form af to F-16 Fighting Falcon kampfly sendt på vingerne. De undersøger, om der er noget galt og kan afvise flyet, hvis der er tale om en mulig krænkelse af dansk luftrum.

 

Overvågning og suverænitetshævdelse i Nordatlanten

Forsvaret er altid til stede i Nordatlanten. I Færøerne og Grønland løser Søværnets inspektionsskibe og inspektionsfartøjer en bred vifte af opgaver under ledelse af Arktisk Kommando.

Ud over at afvise skibe eller personer, der krænker dansk, grønlandsk eller færøsk territorium, udøver skibene politimyndighed til søs og gennemfører fiskeriinspektion, søopmåling og søredning.

Slædepatruljens Sirius overvåger den ubeboede kyststrækning i den nordlige del af Grønland. En strækning på ca. 2.100 km i fugleflugtslinje.

 Altid klar

Afvisningsberedskab indgår som en del af den samlede nationale luftrumsovervågning. Al flyvende trafik – både civil og militær - gennem dansk og internationalt luftrum afvikles og reguleres gennem udsendelse af offentligt tilgængelige flyveplaner og flyvelederes kontrol, hvor det enkelte flys angivne færden og tilhørende flyveplaner kontrolleres.

 

Dette aktivitetsniveau danner et såkaldt normalbillede for luftrumsovervågningen. Hvis der konstateres ændringer til normalbilledet, eksempelvis gennem uvarslede afvigelser fra flyveplaner eller optræden af uidentificerede fly med kurs mod danske territorium, aktiveres afvisningsberedskabet og F-16 fly sendes på vingerne for at identificere disse fly samt at afvise og/eller påtale den observerede hændelse.

Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Center eller JOC) er bemandet døgnet rundt, alle årets 365 dage. Hovedopgaven er at varetage indsættelsen af Forsvarets kapaciteter, både nationalt og internationalt. 

 

Operationscentret fungerer som det samlede kontaktpunkt for alle Forsvarets igangværende operationer og knytter trådene mellem Forsvarets enheder og beredskabets øvrige militære og civile aktører. JOC arbejder til dagligt sammen med blandt andet Politi, Hjemmeværnet og sundhedsberedskabet.

Sidst opdateret 13. juni, 2024 - Kl. 08.37