F-16 Fighting Falcon

Det danske afvisningsberedskab består af to F-16 Fighting Falcon. Foto: Rune Dyrholm / Forsvaret

Med blot få minutters varsel er to danske piloter året rundt klar til at gå på vingerne i hver deres F-16 Fighting Falcon på Flyvestation Skrydstrup. De er på beredskab dag og nat med den overordnede opgave at hævde og håndhæve Danmarks suverænitet samt yde støtte til civile fly.

 

Aktivering af afvisningsberedskabet sker via det Nationale Luftoperationscenter (NAOC), som sammen med Flyvevåbnets Air Control Wing holder øje med Danmarks luftrum. Flyene sendes på vingerne, når for eksempel et uidentificeret fly er på vej mod dansk luftrum.

 

Opgaven kan også være at kontrollere landingsstellets beskaffenhed på et civilt fly eller at hjælpe det med at finde et sted at lande, hvis der er problemer med navigationsudstyr, radiokommunikation eller lignende.

 

En aktivering af afvisningsberedskabet er ikke lig med en krænkelse af dansk territorium eller luftrum. I 2022 er dansk luftrum blevet krænket en enkelt gang i tidsrummet 1. januar til 10. august, mens det skete to gange i 2021.

Det totale antal aktiveringer af afvisningsberedskabet for 2015 til og med 31. maj 2024:

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januar 0 1 0 1 4 1 0 0 3 1
Februar 2 0 0 1 0 1 0 5 2 2
Marts 7 2 0 1 4 0 2 9 0 12
April 6 4 0 3 8 3 1 8 6 10
Maj 3 3 6 5 1 0 2 11 1 6
Juni 8 1 10 17 12 11 11 18 11 -
Juli 4 0 1 1 4 3 3 0 3 -
August 2 4 3 0 8 8 0 0 8 -
September 5 4 8 6 4 10 8 11 8 -
Oktober 1 1 7 0 2 1 1 7 7 -
November 1 1 0 3 0 2 0 7 5 -
December 1 0 2 0 0 2 2 4 1 -
Total 40 21 37 38 47 42 30 80 55 31

 

 

Andel af aktiveringer over Østersøen:

Aktiveringer / år 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total 38 47 42 30 80 55 31
Heraf over Østersøen 34 44 37 26 72 48 30
Andel over Østersøen i % 89,47 % 93,62 % 88,1 % 86.7 % 90,0 % 87% 96,8%

Fakta om afvisnings-beredskabet

Afvisningsberedskabets opgave består i at hævde og håndhæve dansk suverænitet og yde støtte til civile fly. Det betyder, at kampflyene både skal vise tilstedeværelse og være i stand til at forsvare det danske luftrum.  

 

Beredskabet består af to F-16 Fighting Falcon kampfly, der er klar til at lette med få minutters varsel døgnet rundt. Flyene står på Flyvestation Skrydstrup, hvor de danske kampfly har hjemme.

 

Formålet med at have flyene på beredskab er, at de så med meget kort varsel kan reagere på aktiviteter i luften, der truer Danmarks sikkerhed eller udgør en trussel mod flytrafikken. Flyene står ved landingsbanen med skarpe våben og kan fra Skrydstrup være i alle afkroge af det danske luftrum på ganske få minutter.

 

De dage flyene ikke er indsat i regulære afvisninger, flyver piloterne træningsture og afpatruljerer luftrummet, mens de holder deres færdigheder ved lige.

Sidst opdateret 13. juni, 2024 - Kl. 13.11