De danske soldater ved KFOR - NATO-styrken i Kosovo - modtager 18-åriges Stephanies gaver.

Danske soldater i Kosovo modtager feltpost hjemmefra, her i form af gaver. Foto: Forsvaret

Hvis du som pårørende skal afsende feltpost til en udsendt, så er der der to metoder, du kan benytte:

 • Pakken sendes med PostNord eller andre private transportører
 • Pakken afleveres personligt til postkontoret i Karup 

Det er ret enkelt at afsende feltpost, men der er både nogle generelle og missionsspecifikke retningslinjer, der skal følges. Det er også vigtigt, at du adresserer din pakke rigtigt. Læs mere nedenfor.

Retningslinjer for feltpost

 • Brevpost følger PostNords generelle betingelser og går op til maksimalt 5 kg.

 • Det er som udgangspunkt ikke muligt at følge brevets vej ud til modtageren. Ved behov skal postkontoret derfor kontaktes forinden.

 • Porto afhænger af den enkelte mission og fremgår af missionens specifikke retningslinjer.

 • Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte, der kan virke anstødelige.

 • Pakken må ikke have indhold der ved brud kan volde skade på andre forsendelser. Eksempelvis beholdere af glas, plastik, etc. 
  med mere eller mindre flydende indhold.

 • Der må ikke sendes farlige stoffer i breve og pakker. Der henvises til PostNords side om farligt indhold og PostNords side om forretningsbetingelser.

Se retningslinjer for de enkelte missioner og værn under næste punkt.

 

Breve og pakker skal for nogle missioner igennem mange skift af hænder og transportmidler. En korrekt udfyldt adresse er en forudsætning for, at brevet eller pakken kommer hurtigst muligt ud til den udsendte eller hjem til den pårørende.

Jo flere oplysninger om den udsendte man kan give, jo bedre er det. Spørg derfor altid den udsendte før udsendelsesstart omkring dennes medarbejdernummer (MANR), enhed og hvilken lejr han/hun skal være i, således at den korrekte adresseform, som findes på missionens specifikke side, kan udfyldes.

Herunder er eksempler på oplysninger som vil være gode at kende, når der skal sendes post.

 • FELTPOST nr.

 • MEDARBEJDERNUMMER (MANR)
  Et sekscifret tal, som er soldatens identifikationsnummer i Forsvaret.

 • GRAD/TITEL
  Soldatens rang eller den udsendtes titel. F.eks. konstabel, overkonstabel, sergent, kaptajn, major, etc.

 • NAVN
  Skriv den udsendtes fulde navn. Det letter postsorteringen, når posten kommer frem.

 • ENHED
  Den enhed, den udsendte tilhører. Det kan være et element, et kompagni, et detachement, etc. Spørg eventuelt den udsendte, hvad hans/hendes enhed er.

 • DELING
  En enhed kan være delt op i flere mindre enheder, som afhængig af værn og mission kan hedde noget forskelligt. Et kompagni opdeles typisk i et antal delinger.

 

Feltposttjenesten er ikke tiltænkt som en mulighed for at opnå momsfritagelse eller anden afgiftsfritagelse, og Forsvaret kan ikke hjælpe hermed.

 

Hvis man handler på internettet eller benytter andre former for fjernhandel, og anvender de af Forsvaret oprettede adresser (feltpostadresse eller postboksadresse i Karup) til forsendelse til den udsendte, er det en sag mellem køber og sælger, hvorvidt og hvordan moms- og afgiftsfritagelse kan opnås.

 

Særligt skal der gøres opmærksomt på, at varer bestilt fra lande udenfor EU inden forsendelse til adressaten i missionen ved ankomst til Internationalt Postcenter betragtes som om de indføres til Danmark, og de vil i den forbindelse blive pålagt moms og evt. punktafgifter. Alle disse problemstillinger, samt alle andre problemstillinger i forbindelse med evt. moms- og afgiftsfri indførsel til Danmark, skal løses ved aftale mellem køber og sælger, eller den udsendte må selv undersøge det ved SKAT.

 

Du finder opdateret information om moms og skat på SKATs hjemmeside. 

Læs om internethandel indenfor / uden for EU her:

 

Her gælder samme regler som ved afsendelse fra Danmark, dog må der ikke sendes toldpligtige varer.

 

 • Alt returpakkepost bliver sendt til Danmarks internationale postcenter for at blive toldbehandlet.

 • Ved Danmarks internationale postcenter er der 21 arbejdsdages behandlingstid, hvis alt er i orden.

 • Efter toldbehandling vil posten blive sendt til slutmodtageren via PostNord.

 

Tabtgået eller bortkommet post erstattes jf. PostNords gældende regler, så længe posten er i PostNords ansvarsrute.

 

Tabtgået post erstattes af Forsvaret i det omfang Forsvaret eller nogen i Forsvaret har begået fejl eller udvist forsømmelighed. Forsvarets  erstatningsansvar omfatter kun de private genstande, som normalt kan forventes medbragt på en arbejdsplads, herunder udsendt i INTOPS. Erstatningsansvaret omfatter ikke penge og særligt kostbare genstande.

 

Der ydes ikke erstatning for fremsendte pakker med ulovligt indhold, herunder genstande der er i strid med toldreglerne. Der kan erstattes op til et beløb på 1000.- DKK. Beløbet er fastsat under hensynstagen til formålet med Feltposten.

 

Erstatningskrav sendes til: FMI-KTP-SC-FELTPOST@MIL.DK

 

Afgørelsesblanket for erstatnings sager ved feltposten

Procedure for afgørelse af erstatningssager ved Feltposttjenesten

 

 

Sidst opdateret 8. januar, 2024 - Kl. 14.12