Forsvarsministeren kommer med en videohilsen til soldaterne, der skal udsendes til Irak. Foto: Maja Wistesen / Forsvaret

Danske soldater deltager i et afskedsarrangement før udsendelse til NATO's træningsmission i Irak. Foto: Forsvaret

Hvis du som pårørende skal afsende feltpost til en udsendt, så er der der to metoder, du kan benytte:

 • Pakken sendes med PostNord eller andre private transportører
 • Pakken afleveres personligt til postkontoret i Karup 

Det er ret enkelt at afsende feltpost, men der er både nogle generelle og missionsspecifikke retningslinjer, der skal følges. Det er også vigtigt, at du adresserer din pakke rigtigt. Læs mere nedenfor.

Læs også om breve og pakker, der skal være fremme juleaften.

Retningslinjer for feltpost

 • Brevpost følger PostNords generelle betingelser og går op til maksimalt 5 kg.

 • Det er som udgangspunkt ikke muligt at følge brevets vej ud til modtageren. Ved behov skal postkontoret derfor kontaktes forinden.

 • Porto afhænger af den enkelte mission og fremgår af missionens specifikke retningslinjer.

 • Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte, der kan virke anstødelige.

 • Der må ikke sendes farlige stoffer i breve og pakker. Der henvises til PostNords side om farligt indhold og PostNords side om forretningsbetingelser.

 • Elektroniske produkter med lithiumbatterier må kun fremsendes, hvis de er klargjort korrekt og mærket som farligt gods. Se retningslinjer for lithiumbatterier.

Se retningslinjer for de enkelte missioner og værn under næste punkt.

Breve og pakker skal for nogle missioner igennem mange skift af hænder og transportmidler. En korrekt udfyldt adresse er en forudsætning for, at brevet eller pakken kommer hurtigst muligt ud til den udsendte eller hjem til den pårørende.

Jo flere oplysninger om den udsendte man kan give, jo bedre er det. Spørg derfor altid den udsendte før udsendelsesstart omkring dennes medarbejdernummer (MANR), enhed og hvilken lejr han/hun skal være i, således at den korrekte adresseform, som findes på missionens specifikke side, kan udfyldes.

Herunder er eksempler på oplysninger som vil være gode at kende, når der skal sendes post.

 • MEDARBEJDERNUMMER (MANR)
  Et sekscifret tal, som er soldatens identifikationsnummer i Forsvaret.


 • GRAD/TITEL
  Soldatens rang eller den udsendtes titel. F.eks. konstabel, overkonstabel, sergent, kaptajn, major, etc.

 • NAVN
  Skriv den udsendtes fulde navn. Det letter postsorteringen, når posten kommer frem.

 • ENHED
  Den enhed, den udsendte tilhører. Det kan være et element, et kompagni, et detachement, etc. Spørg eventuelt den udsendte, hvad hans/hendes enhed er.

 • DELING
  En enhed kan være delt op i flere mindre enheder, som afhængig af værn og mission kan hedde noget forskelligt. Et kompagni opdeles typisk i et antal delinger.

Feltposttjenesten er ikke tiltænkt som en mulighed for at opnå momsfritagelse eller anden afgiftsfritagelse, og Forsvaret kan ikke hjælpe hermed.

Hvis man handler på internettet eller benytter andre former for fjernhandel, og anvender de af Forsvaret oprettede adresser (feltpostadresse eller postboksadresse i Karup) til forsendelse til den udsendte, er det en sag mellem køber og sælger, hvorvidt og hvordan moms- og afgiftsfritagelse kan opnås.

Særligt skal der gøres opmærksomt på, at varer bestilt fra lande udenfor EU inden forsendelse til adressaten i missionen ved ankomst til Internationalt Postcenter betragtes, som om de indføres til Danmark, og de vil i den forbindelse blive pålagt moms og evt. punktafgifter. Alle disse problemstillinger, samt alle andre problemstillinger i forbindelse med evt. moms- og afgiftsfri indførsel til Danmark, skal løses ved aftale mellem køber og sælger, eller den udsendte må selv undersøge det ved SKAT.

Du finder opdateret information om moms og skat på SKATs hjemmeside. 
Læs om internethandel uden for EU på skat.dk 

 

Sidst opdateret 12. november, 2020 - Kl. 18.28