Danmark i NATO

NATO har siden 1949 udgjort hjørnestenen i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Alliancen fejrer i 2024 sit 75-års jubilæum. Læs mere om NATO:

NATO 75 år

Forsvaret

Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfællesskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende militær ekspertise og kapacitet. 

HONNØR - Forsvarets Medarbejdermagasin

Forårsudgaven af Honnør er sendt ud. Her kan du blandt andet læse interview med fungerende forsvarschef general, Michael Hyldgaard, reportage fra Nordic Response og interview med to militære lærlinge, der har stor glæde af deres mange år som konstabler. Produktionstiden har desværre ikke tilladt nyt om resultatet af forsvarsforligets Delaftale 2, men du kan læse alt om det på Forsvarets forligssite, som du finder link til her under.

Honnør #8

Forsvarets medarbejdermagasin Honnør #8

De tre værn

Forsvaret løser opgaver i Danmark, i Rigsfællesskabet og udsendt i internationale missioner. Forsvaret råder over Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Forsvar for hele Rigsfællesskabet

Forsvaret hævder kongeriget Danmarks suverænitet i hele Rigsfællesskabet. Arktisk Kommando har ansvaret for et område fra Færøerne i øst til farvandene omkring  Grønland i nord og vest. Opgaverne omfatter det militære forsvar, men Forsvaret støtter også med en lang række opgaver af mere civil karakter som eftersøgning og redning, fiskeriinspektion, miljøovervågning og forureningsbekæmpelse.

Et hold fra Slædepatruljen Sirius ved Mestersvig

Slædepatruljen Sirius gennemfører overvågning og suverænitetshævdelse i verdens største nationalpark i Nordøstgrønland. Patruljen varetager også politimyndigheden i nationalparken. Foto: Søværnet

Karriere i Forsvaret

Forsvaret er en af Danmarks største og mest alsidige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Klik dig videre til information om værnepligt, uddannelse, karriereveje og jobmuligheder i Forsvaret.

HRU eleverne fra Trænnregimentet afslutter deres Pres-tur med den berygtede Fase 2: hårde, udmattende samarbejdsøvelser med træstammer.

Værnepligt kan være en kort oplevelse, der flytter dig for altid. Eller en indgang til utallige muligheder på en af Danmarks største og mest alsidige arbejdspladser. Foto: Henrik Kastenskov / Forsvaret

HRU eleverne fra Trænnregimentet afslutter deres Pres-tur med den berygtede Fase 2: hårde, udmattende samarbejdsøvelser med træstammer.

Det kræver mental styrke og stålfast vilje at komme igennem uddannelsen til soldat ved Frømandskorpset eller Jægerkorpset. Der stilles også ekstraordinære krav ved mange andre uddannelser i Forsvaret. Til gengæld bliver du en af de bedste på dit område. Foto: Emil Klinke Jensen / Forsvaret