Whistleblowerordning

Forsvarets Whistleblowerordning.

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i Forsvaret, herunder som ulønnet praktikant, eller hvis du samarbejdspartner inkl. underleverandør eller ansat hos en samarbejdspartner, som Forsvaret har et samarbejde med. Hvis du ikke er omfattet af ovenstående grupperinger, kan du også bruge ordningen, men så skal du være opmærksom på, at du så ikke er omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse.

 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

 

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

 

Klassificerede oplysninger

Whistleblowerordningen kan ikke anvendes til indberetning af klassificerede oplysninger, herunder oplysninger der falder inden for rammerne af Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret).

 

Hvis din sag indeholder klassificerede oplysninger, og du mener, at de er væsentlige for din henvendelse, bedes du benytte kommandovejen.


Om anonymitet og fortrolighed

Forsvarets Whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til et særligt betroet element, som kan undersøge forholdene nærmere.

 

Indberetning foregår via Statens Whistleblowersystem. Ønsker du anonymitet, skal du undlade at oplyse dit navn eller andre personhenførbare oplysninger. Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowersystemet fra en computer, der er på Forsvarets netværk, eller navigerer dertil via linket her på siden, vil dette principielt kunne blive registreret som led i logning af brugeraktiviteter på Forsvarets netværk. Dette kan undgås ved at taste webadressen http://fko.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Forsvarets netværk.

 

Forsvarets Whistleblowerelement er forankret i Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med vores whistleblowerelement. Denne dialog er ligeledes anonym.

 

Hvis du ikke ønsker at indberette direkte til whistleblowerelementet, eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt og fortroligt, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblowerkanal.

 

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerelement. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer som udgangspunkt kun med dig via whistleblowersystemet. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge ind og svare på eventuelle spørgsmål fra os. Det er ikke et krav, men hvis du opgiver et telefonnummer i din indberetning, kan vi kontakte dig direkte, hvis behovet opstår.

 

Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for at tilgå din indberetning, og det er derfor vigtigt, at du gemmer koden. Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig.

 

Rettigheder som whistleblower

Du er som whistleblower tildelt særlige rettigheder i forbindelse med din indberetning, såsom bl.a. beskyttelse mod repressalier, i medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere.

Behandling af dine personoplysninger kan ske, når det er nødvendigt for at behandle en indberetning, der er modtaget ved whistleblowerordningen. Du kan læse nærmere om, hvordan Forsvaret behandler dine personoplysninger i Privatlivspolitik for Forsvarets Whistleblowerordning.

 

Kontaktpunkter

Du kan indberette til Forsvarets Whistleblowerordning via Statens Whistleblowersystem. Gå til indberetningssiden.

Hvis du ønsker at indberette anonymt, er det bedste at kopiere denne web adresse http://fko.sit-wb.dk og indsætte den i en browser på en computer, som ikke er tilknyttet Forsvarets netværk.

Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) rådgiver og vejleder ved personlige konflikter, mobning, stress og kollegastøtte.

Organisationen har til formål at hjælpe den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledere/chefer i situationer, hvor den enkelte eller gruppen kan opleve forskellige former for mistrivsel, og har brug for støtte. 

E-mail: FPS-KTP-OPRK@fiin.dk 
Tlf: 3266 5163

728 19700 døgnet rundt.
Veterancentrets døgntelefon er for soldater, veteraner eller pårørende, som har brug for én at tale med – uanset hvad klokken er.

I Veterancentret kan du indenfor åbningstiden komme i kontakt med en af Veterancentrets socialrådgivere, psykologer, job- og uddannelsesrådgivere og mentor- og beskæftigelsesrådgivere, alt efter hvad din henvendelse drejer sig om. Vi kan også henvise dig til Forsvarets læger eller de operative kommandoer.

Hjemmeside: Veteran.forsvaret.dk

Kontaktofficerer vejleder og hjælper udsendte og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Dit tjenestested kan henvise dig til din kontaktofficer.

Veteranstøtten støtter i f.m. fysiske og psykiske efterreaktioner efter en udsendelse.

Veteraner støtter veteraner
Tlf. 8060 8030 – døgnet rundt
E-mail: social@80608030.dk 
Hjemmeside: 80608030.dk

Anmeldelse af strafbare forhold kan ske til Forsvarsministeriets Auditørkorps (FAUK). 

 

Forsvarsministeriets Auditørkorps
Tlf. 7281 1080
Uden for normal arbejdstid: Tlf.: 2010 7893
E-mail: fauk-ktp-au@mil.dk
Hjemmeside: fauk.dk

Sidst opdateret 16. december, 2021 - Kl. 09.29