Patruljefartøjet Stella Polaris i Middelhavet

Patruljebåden Stella Polaris på patrulje i Middelhavet. Besætningen består af ansatte fra Forsvaret og fra Politiet. Foto: Søværnet

Danmark har siden 2015 stillet en række forskellige bidrag til rådighed for EUs grænseagentur Frontex.

 

Frontex opgave er at at håndtere og koordinere indsatsen ved EU’s ydre grænser. Frontex adresserer migrationsmæssige udfordringer, grov grænseoverskridende kriminalitet (smugling, trafficking og terrorisme) samt identificerer mulige fremadrettede trusler mod EU’s ydre grænser.

 

Frontex opererer til lands, vands og i luften. Frontex indsats er opdelt i forskellige operationer, der alle bidrager til blandt andet grænsekontrol, bekæmpelse af kriminalitet, registrering af migranter og søredning (SAR).

 

De danske bidrag understøtter den fælles europæiske indsats mod illegale migrationsstrømme og værner på den måde om danskernes sikkerhed og tryghed. 

 

Aktuelt bidrager Forsvaret med:

 

 • Et patruljebådsbidrag, der patruljer ved Grækenland. Opgaven løses i samarbejde med politiet. 
 • Et køretøj med termisk observationsudstyr (Thermal Vision Vehicle, TVV). Køretøjet er indsat i Grækenland.
 • Et Challengerfly, der overvåger havområder omkring det Sicilien og det sydlige italien. Flyet er indsat fra den 20. marts til 17. april 2024. 
 • Personelbidrag i form af tolke og personel til registrering af flygtninge og migranter. Medarbejderne arbejder i flere forskellige EU-lande. 

 

Helikopter og fly til overvågning 

Hovedopgaverne for helikopter- og flybidrag er at detektere, identificere og rapportere om illegal migration og grænseoverskridende kriminalitet i de udpegede operationsområde. De flyvende enheder bidrager også ved redningsoperationer og melder om havforurening.

 

Opgaverne bliver gennemført for at assistere de lokale myndigheder og det er de lokale myndigheder, der leder og koordinerer missionen i operationsområdet. De lokale myndigheder har en observatør med på flyvninger. De flyvende danske bidrag fra Flyvevåbnet og Flyverhjemmeværnet har primært været indsat i Middelhavsregionen, men Danmark har også haft helikoptere i Slovakiet.  

 

Patruljebådsbidrag

Forsvaret bidrager med to patruljebåde til overvågningen af Europas ydre grænser. Bådene patruljerer i farvandet mellem den græske ø Symi og Tyrkiet.

 

Grækerne ønsker hjælp til kontrol af grænserne til søs for blandt andet at forhindre menneskesmugling og grænseoverskridende kriminalitet.

 

Bidraget består af to patruljebåde og to besætninger med soldater fra Forsvaret samt politifolk. Bidraget består også af et støttehold, der skal vedligeholde patruljebådene samt koordinere indsættelsen med Frontex og de græske myndigheder.

 

Patruljebådene har været udsendt siden 2019. 

 

Thermal Vision Vehicle

Bidraget består af et i alt fem personer samt et køretøj med radar og termisk observationsudstyr, der er særligt velegnet til overvågning af havområder.

 

Opgaven for køretøjet er at opdage, identificere og rapportere om mistænkelig trafik på havet. Opgaven gennemføres i tæt samarbejde med en forbindelsesofficer fra de græske myndigheder. 

 

Registrering af migranter

Forsvaret har kontinuerligt et antal medarbejdere udsendt, der bistår de lokale myndigheder i Italien, Spanien og Grækenland med at tage fingeraftryk på migranter. Det varierer, hvor medarbejderne er udstationeret.

 

Tidligere bidrag

Danmark har bidraget til Frontex siden 2017 og har med en række forskellige bidrag, primært fra Flyvevåbnet, løst opgaver som beskrevet oven for. Også Hjemmeværnet har tidligere udsendt overvågningsfly til Frontex. 

 

Et af overvågningskøretøjerne

Et overvågningskøretøj på den græske ø Kos. Med blandt andet termiske kameraer har besætningen rigtigt gode muligheder for at opdage, hvis mennesker nærmede sig kysten fra havet. Billedet er fra en tidligere indsættelse. Det køretøj, der aktuelt er indsat, er af en anden type. Foto: Kristian Brøndum / Forsvaret 

 • Områder

  Middelhavet
 • Ramme

  EU
 • Tidsinterval

  Fra 2015
 • Aktuel

  Ja

Fakta

Frontex er EU's fælles grænseagentur, der har til opgave at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser.

 

Frontex, hvis operationsområde inkluderer Europas ydre grænser, håndterer bl.a. migrationen fra Nordafrika til Europa samt migration fra Mellemøsten.