Patruljefartøjet Stella Polaris i Middelhavet

Patruljebåden Stella Polaris på patrulje i Middelhavet. Besætningen består af ansatte fra Forsvaret og fra Politiet. Foto: Søværnet

Danmark har siden 2015 stillet en række forskellige bidrag til rådighed for Frontex. 

 

De aktuelle danske bidrag består af en Fennec-helikopter, et patruljebådsbidrag og personel, der medvirker til registrering af migranter i Middelhavsområdet. 

 

Helikopter til overvågning af det vestlige Middelhav

Fra midt i juli opererer en dansk Fennec-helikopter fra den spanske base Naval Base Rota. Herfra skal den de næste tre måneder løse forskellige opgaver for Det Europæiske Agentur for Grænse og Kystbevogtning, Frontex.

 

Hovedopgaverne for helikopterbidraget bliver at detektere, identificere og rapportere om illegal migration og grænseoverskridende kriminalitet i det udpegede operationsområde. Opgaverne bliver gennemført for at assistere den spanske kystvagt og det er Spanien, der leder og koordinerer missionen i operationsområdet.

 

Patruljebådsbidrag

Forsvaret bidrager med to patruljebåde til overvågningen af Europas ydre grænser. Bådene patruljerer i farvandet mellem den græske ø Symi og Tyrkiet.

 

Grækerne ønsker hjælp til kontrol af grænserne til søs for blandt andet at forhindre menneskesmugling og grænseoverskridende kriminalitet.

 

Bidraget består af to patruljebåde og to besætninger med soldater fra Forsvaret samt politifolk. Bidraget består også af et støttehold, der skal vedligeholde patruljebådene samt koordinere indsættelsen med Frontex og de græske myndigheder.

 

Patruljebådene har været udsendt siden 2019. 

 

Registrering af migranter

Forsvaret har kontinuerligt et antal medarbejdere udsendt, der bistår de lokale myndigheder i Italien, Spanien og Grækenland med at tage fingeraftryk på migranter. Det varierer, hvor medarbejderne er udstationeret.

 

Tidligere bidrag

Flyvevåbnet har flere gange bidraget med Challenger-fly, der har patruljeret over Middelhavet for at opdage uønsket aktivitet. Også Flyverhjemmeværnet har patruljeret over Middelhavet. Danmark har i flere omgange også bidraget med køretøjer med termisk observationsudstyr, der har overvåget kysten på græske øer. I slutningen af 2021 patruljerede et Challenger-fly over den engelske kanal som en del af indsatsen mod menneskesmuglere i området. 

 

[]-Frontex_terrænbil_725-2019-[MASTER].jpg

Et af overvågningskøretøjerne, der overvågede kysten på den græske ø Kos. Med blandt andet termiske kameraer havde besætningen rigtigt gode muligheder for at opdage, hvis mennesker nærmede sig kysten fra havet. Foto: Kristian Brøndum / Forsvaret.  

 • Områder

  • Middelhavet
  • Slovakiet
 • Ramme

  EU
 • Tidsinterval

  Fra 2015
 • Aktuel

  Ja

Fakta

Frontex er EU's fælles grænseagentur, der har til opgave at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser.

 

Frontex, hvis operationsområde inkluderer Europas ydre grænser, håndterer bl.a. migrationen fra Nordafrika til Europa samt migration fra Mellemøsten.

 

Migrationsstrømmene er rettet mod tre primære middelhavsruter: Den vestlige middelhavsrute via Algeriet og Marokko mod Spanien, den centrale middelhavsrute via Libyen og Tunesien mod Italien og den østlige middelhavsrute via Egypten, Irak og Syrien mod Tyrkiet, Grækenland og Italien. Indsættelsesmiljøet for Frontex strækker sig således over Spanien, Italien og Grækenland samt Middelhavet.

 

Fra december 2021 overvåger Frontex også Den Engelske Kanal for at bidrage til at stoppe menneskesmuglere