Materiel

Forsvaret råder over mere end 13.000 køretøjer, 60 skibe, 140 fly og helikoptere og omkring 700.000 våben og andre stykker materiel. Alt det der skal til, for at danske soldater kan løse deres opgaver både herhjemme og på internationale missioner.

Hærens materiel

Hæren er udrustet med materiel til forsvaret af Danmark og indsættelse i internationale operationer. 

Søværnets materiel

Søværnet råder over en flåde af fartøjer til nationale og internationale opgaver.

Flyvevåbnets Materiel

Flyvevåbnet leverer fly- og helikopterkapaciteter både i nationale og internationale operationer.

Materiel enkeltmand

Pistol, karabin og lette og tunge maskingeværer bruges i hele Forsvaret