EUFOR ALTHEA helikopter

Fem danske læger varetager på skift opgaven som  helikopterlæge for EU's styrke i Bosnien-Hercegovina fra juli 2023 og året ud. De danske læger indgår i et østrigsk sanitets- og helikopterdetachement. 

Fra 1. juli og indtil årets udgang indgår en danske helikopterlæge i missionens østrigske sanitets- og helikopterdetachement. Operation Althea er den første EU-mission Danmark deltager i efter EU forsvarsforbeholdet blev afskaffet ved folkeafstemning 1. juni 2022. I efteråret 2022 udsendte Danmark ligeledes en helikopterlæge til EUFOR ALTHEA. 

 

Til at dække hele perioden stiller Forsvarets Sanitetskommando med fem helikopterlæger, der på skift varetager opgaven. Den østrigske enhed, som helikopterlægerne skal være en del af, har hele Bosnien-Hercegovina som sit operationsområde.

 

Helikopterlæger er et missionskritisk bidrag, som sikrer, at man hurtigt kan evakuere og behandle sårede og tilskadekomne. De danske læger, der deltager i missionen, har erfaring fra den danske helikopterbaserede eftersøgnings- og redningstjeneste og fra udsendelser til andre internationale operationer. I Operation Althea opnår de erfaring med andre helikopter- og terræntyper. Det er planen, at danske udsendte vil blive integreret i en enhed fra Østrig.

 

EUFOR ALTHEA hovedopgave er at fremme ro og stabilitet i Bosnien-Hercegovina, som i 1992-95 var ramt af en voldsom borgerkrig, og hvor der forsat er spændinger mellem de etniske grupper i landet. Målet med missionen er at medvirke til at skabe et stabilt, velfungerende, fredeligt og multietnisk Bosnien-Hercegovina, der samarbejder fredeligt med naboer og kommer nærmere et EU medlemskab, og hvori Bosnien-Hercegovinas sikkerhedsstyrker kan bevare fred og stabilitet uden tilstedeværelse af en ekstern styrke. EUFOR ALTHEA afløste NATO operation SFOR i 2004.

 

Styrkens delopgaver er at:

 • Monitere sikkerhedssituationen i Bosnien-Hercegovina samt indsamle og dele information om denne.  
 • Afskrække tidligere stridende parter fra væbnet konflikt.  
 • Føre tilsyn med våben- og ammunitionsbeholdninger samt forsvarsindustrien i Bosnien-Hercegovina.  
 • Monitere import og eksport af våben og militært materiel til og fra Bosnien-Hercegovina.
 • Monitere og koordinere bortskaffelse af overskydende ammunition, våben og eksplosiver.  
 • Monitere humanitær minerydning.

 

EUFOR ALTHEA har bidrag fra 17 EU-lande og fem partnerlande og omfatter 900-1200 soldater. Missionen har et tæt samarbejde med NATO.

 

EUFOR ALTHEA har hovedkvarter i Camp Butmir ved Sarajevo og det er også her, det østrigske sanitets- og helikopterdetachement opererer fra. Den østrigske enhed har hele Bosnien-Hercegovina som sit operationsområde.

 

Danske soldater har tidligere tjent i Bosnien-Hercegovina med deltagelsen i FN-missionen UNPROFOR 1992-95 og NATO-missionerne IFOR og SFOR 1996-2004. 

 

 • Områder

  Bosnien
 • Ramme

  EU
 • Tidsinterval

  Fra 2004
 • Aktuel

  Ja