Militærfartøj passerer mole, hvor ung kvinde springer fra sten til sten
Reservestyrken

Ud af det civile - ud af det militære - ud over det sædvanlige.

Center for Reservestyrken

Center for Reservestyrken yder stabsstøtte til anvendelse og udvikling af Reservestyrken.

Center for Reservestyrkens  mærke

Hvad er Reservestyrken?

Reservestyrken udgøres af soldaterne i reserven, de frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten. Reservestyrken kan med enkeltpersoner og større eller mindre enheder:

 

  • udgøre et element i en samlet styrkes organisation.
  • indtræde til afløsning af fastansatte.
  • indtræde til at varetage anden midlertidig opgaveløsning. 

Karriere i reserven

På denne underside kan du finde svar og praktiske oplysninger om det at være tilknyttet Reservestyrken.

Om os

 

Center for Reservestyrken ligger organisatorisk under Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat og har hovedadresse på Kastellet i København. Det er organiseret i to funktioner med direkte reference til forsvarschefen og varetager blandt andet: 

  • rådgivning af forsvarschefen og chefen for Hjemmeværnet,
  • strategisk styring og direktivgivning,
  • kommunikation,
  • "Employer Support," samt
  • samarbejde med relevante interesseorganisationer.