Employer Support defineres som de civile arbejdsgiveres opbakning og samarbejde i forhold til at understøtte Reservestyrkens tilknytning til Forsvaret.

 

Employer Support understøtter dermed Reservestyrkens motivation til og muligheder for at gøre tjeneste. Tilsvarende skal Forsvaret søge at støtte arbejdsgiverne i deres motivation til og muligheder for at indgå i samarbejdet med Forsvaret på dette område.

 

Formålet med Employer Support-indsatsen er at sikre civile arbejdsgiveres opbakning til medarbejdernes tjeneste i Reservestyrken gennem holdningsstyrkende tiltag og reduktion af gener og meromkostninger for virksomhederne, men også at vise at arbejdsgiverne herigennem kan opnå værdifulde kompetenceløft for deres medarbejdere, når de afgives til Forsvaret og Hjemmeværnet.

 

Det er InterForce, der i forsvarsforliget har fået ansvaret for at videreudvikle Employer Support i dansk sammenhæng.

 

Læs nærmere på InterForce's hjemmeside.

 

Sidst opdateret 14. august, 2020 - Kl. 17.12