Støtteskibet ESBERN SNARE træner boardinghold fra Tanzania, Uganda og Kenya som en del af øvelsen CUTLASS EXPRESS. Øvelsen var en del af den internationale støtte til maritim kapacitetsopbygning i Østafrika. November 2013.

Støtteskibet Esbern Snare træner og uddanner boardinghold fra Kenya, Tanzania og Uganda som del af opbygningen af maritime styrker i Østafrika. Foto: Kim Hansen / Forsvaret

Forsvaret har i mere end 10 år støttet opbygningen af både flåde- og landstyrker i de østafrikanske lande. Formålet er at højne de lokale militære styrkers niveau, så de selv kan klare sikkerhedspolitiske problemer i regionen. Det kan ske ved at bidrage til FN-missioner eller ved at løse opgaver alene eller sammen med landene i Den Afrikanske Union.

 

Finansieringen af indsatsen kommer fra Freds- og Stabiliseringsfonden. Det er et  samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet om stabiliseringsarbejder i skrøbelig lande.

 

I Østafrika er midlerne især brugt til kampen mod pirateri, der har udgjort et stort problem for blandt andre Danmark som søfartsnation. Danmark har haft en maritime rådgiver tilknyttet den Afrikanske Unions hovedkvarter i Addis Ababa, støttet og uddannet kystvagter i Adenbugten og ikke mindst støttet Kenyas flåde med både rådgivning og donationer af en skibssimulator samt en testbænk til skibsmotorer.

 

Danmark og de øvrige nordiske lande har også støttet de østafrikanske landes opbygning af East African Standby Forces (EASF). Det er en udrykningsstyrke, som på fjorten dage skal kunne rykke ind og lægge en dæmper på lokale konflikter. Danmark har ligeledes bidraget med rådgivere til International Peace Support Training Centre i Nairobi, der uddanner soldater fra alle de østafrikanske lande, så de kan bidrage til fredsstøttende operationer.

 

Danmark har over de senere år nedtrappet engagementet i Østafrika og bruger nu flere ressourcer i Sahelregionen og i Vestafrika. East African Standby Forces er erklæret fuldt operative, og indsatsen mod pirateri ved Afrikas Horn og i Adenbugten har reduceret problemet med pirateri i området.

 

Danmark har aktuelt en rådgiver fra Forsvaret tilknyttet den kenyanske flåde og en forsvarsattaché ved den danske ambassade i Nairobi i Kenya.

 • Områder

  Kenya
 • Ramme

  Freds- og stabiliseringsfonden
 • Tidsinterval

  Fra 2009
 • Aktuel

  Ja

Kapacitetsopbygning

Kapacitetsopbygningen i Østafrika er kun ét blandt mange danske bidrag til kampen mod pirateri.

Læs mere på Forsvarsministeriets side om indsatsen mod pirateri og anden maritim kriminalitet.

Finansieringen af indsatsen i Østafrika kommer fra Freds- og Stabiliseringsfonden. Det er en årlig bevilling på 150 mio. kr. til samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet om stabiliseringsarbejder i Pakistan, Afghanistan, Europa og Østafrika.