Flådeelever øver på en brandskole i Kenya, som Forsvaret og Danmark har været med til at bygge.

Danmark har bidraget til, at Kenyas flåde har fået en ny brandskole. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Skolen er bygget ved Kenyas flådebase i Mombasa. Opbygningen af brandskolen er gennemført som et fælles projekt mellem Danmark og  Storbritannien og er i praksis gennemført i tæt samarbejde med British Peace Support Team i Kenya, der også er repræsenteret af den britiske flåde.

 

Danmark har siden 2011 haft et kapacitetsopbygningsprogram med Kenyas flåde som en del af Freds- og Stabiliseringsfondens stabiliseringsprogram for Afrikas Horn.

 

”Det maritime samarbejdsprogram med den kenyanske flåde har primært til formål at styrke Kenyas evne til at udføre maritim sikring og maritim myndighedsudøvelse i deres eget nærområde. Det er et led i den internationale støtte til opbygningen af en varig regional kapacitet til at bekæmpe pirateri og anden illegal maritim aktivitet i den vestlige del af det Indiske Ocean,” forklarer kommandørkaptajn Kjeld Gaard-Frederiksen, der er Danmarks forbindelsesofficer til Kenyas flåde.

 

Flådeelever øver på en brandskole i Kenya, som Forsvaret og Danmark har været med til at bygge.

 

Danmark bidrager med operativ kapacitetsopbygning, styrkelse af internationalt samarbejde samt træning og uddannelse. Fokus for den danske indsats er at skabe varig effekt på Kenyas samlede maritime kapaciteter.

 

”En forudsætning for at kunne udføre effektiv myndighedsudøvelse til søs er blandt andet, at besætningerne er tilstrækkeligt uddannede. Evnen til at kunne slukke brand i eget skib og hjælpe andre skibe i en nødssituation er en fundamental sikkerhedskapacitet, som Kenya desværre ikke har haft i en længere periode,” siger Kjeld Gaard-Frederiksen.

 

Ved en ceremoni på Mtongwe flådebasen i Mombasa i Kenya fredag den 11. juni overdrog Danmarks ambassadør i Kenya Ole Thonke og hans britiske kollega højkommissær Jane Marriott officielt brandskolen til den Kenyanske forsvarsminister Dr. Monica Jume og chefen for flådebasen Brigadier Thomas N’ganga.  

 

”At have veltrænede og veluddannede søfolk, både militært og civilt, er afgørende for opbygningen af Kenya som en søfartsnation,” fortalte Kenyas forsvarsminister i hendes takketale, hvor hun priste og takkede for det langvarige maritime samarbejde mellem Kenya og Danmark.

 

Chefen for Flådebasen takkede også Danmark for den maritime støtte og det instrumentelle samarbejde og partnerskab mellem Kenya og Danmark med henblik på at styrke Kenyas maritime kapacitet til bekæmpelse af illegale maritime aktiviteter i den østafrikanske region.

 

”Muligheden for at træne vores søfolk i brandslukning ombord i skibe vil redde menneskeliv,” understregede Brigadier Thomas N’ganga.

 

Flådeelever øver på en brandskole i Kenya, som Forsvaret og Danmark har været med til at bygge.

 

Danmark skal træne instruktører

Brandskolen er udført som en containerløsning med anvendelse af i alt 11 stk. 20 fods standard skibscontainere. Seks containere vil være røgdykker- og brandsluknings bane, tre containere vil være klasselokale og to containere er til opbevaring af udrustning. Arbejdet er udføres af et britisk/kenyansk firma i Nairobi, og brandskolen er udført efter de internationale krav til træningsfaciliteter for skibsfarten. Containerne er blevet forarbejdet i Nairobi og senere flyttet til  opstilling på flådebasen i Mombasa.

 

Kenyas flåde har haft ansvaret for at gøre grunden på basen klar. Det har blandt andet omfattet  boring efter vand. Storbritannien har doneret personlig udrustning i form af branddragter til skolen.

 

”Danmark vil efterfølgende stå for træning og uddannelse af instruktører, således at skolen vil kunne gennemføre træning i overensstemmelse med de internationale krav. Uddannelse af instruktører kommer forventeligt til at foregå i Danmark ved Søværnets Center for Maritim Sikkerhed i Frederikshavn i løbet af efteråret 2021,” fortæller Kjeld Gaard-Frederiksen.

 

Udover Kenyas flåde vil brandskolen også være til rådighed for andre maritime myndigheder i Kenya, eksempelvis Kenyas Kystvagt, der har et tilsvarende behov for uddannelse. Skolen vil også blive brugt i forbindelse med uddannelse af civile søfolk i Kenya.

 

”Danmark har stor fokus på bred anvendelighed på tværs af myndigheder og uddannelsesinstitutioner for de kapaciteter, som Danmark medvirker til at opstille. Danmark vil gerne bidrage til en samlet styrkelse af det blå Kenya,” fastslår Kjeld Gaard-Frederiksen.

 

Den samlede pris for opstillingen af træningsfaciliteten er ca. to millioner kr.

 

Udover indvielsen og overdragelse af brandskolen fik Kenyas forsvarsminister og den danske ambassadør også lejlighed til at besigtige et af de andre store projekter som Danmark har været involveret i, nemlig en rundvisning og demonstration af den Bro- og Navigationssimulator som Danmark donerede til Kenyas flåde i 2018.