Den danske chef for NATOs rådgivningsmission i Irak mødes med irakiske samarbejdspartnere.

Den tidligere chef for NATO Mission Iraq, generalløjtnant Per Pugholm ved et møde med irakiske partnere. Foto: Sergent Vega / NMI Public Affairs

Danmark bidrager aktuelt til to forskellige internationale militære operationer, der begge arbejder på at styrke den irakiske stats evne til selv at kunne tage vare på sikkerheden i landet. Det er henholdsvis den amerikansk ledede Operation Inherent Resolve og NATOs rådgivningsmission i Irak (NATO Mission Iraq)

 

NATO Mission Iraq

Danmark leder fra december 2020 til midten af 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NATO Mission Iraq – NMI).

 

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer.

 

Det danske bidrag til missionen består af:

 

Chefen for missionen – generalløjtnant Michael Lollesgaard

 

Et command team, der er underlagt chefen for missionen

 

Et livvagtsbidrag, der gennemfører personbeskyttelse af chefen under hans opgaveløsning uden for sikrede lokaliteter.

 

Et stabsbidrag, der indgår i staben for missionen.

 

Et sikrings- og eskortebidrag, der gennemfører sikrings- og eskorteopgaver for NMI personel i og omkring Bagdad.

 

Et dansk element (DANELM), der yder national støtte til personel og enheder i missionsområdet. Opgaverne inkluderer administration, logistik og føringsstøtte.

 

Et nationalt Støtteelement (NSE), der yder national logistisk støtte til alt dansk personel og enheder i missionsområdet. NSE er beliggende på Ali al Salem Air Base i Kuwait og yder også støtte til de danske bidrag til OIR i Irak, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater.

 

Fra maj 2021 til maj 2022 indgår et bidrag på to EH101 troppetransport helikoptere.

 

Det samlede danske bidrag er på op imod 140 soldater + helikopterbidraget på cirka 70 soldater)

 

NATO Mission Iraq blev oprettet i juli 2018 på baggrund af en invitation fra den irakiske regering. Danmark har tidligere bidraget til missionen med stabsofficerer og i perioder ligeledes sendt træningsteams til missionen.

 

[]-NMI_eksersits_artikel-2021-[ARTIKEL].jpg

Irakiske soldater marcherer under en parade. Foto: Sgt. Vega / NMI Public Affairs

 

Operation Inherent Resolve (OIR)

 

Siden 2014, hvor terrorbevægelsen ISIL erobrede en stor del af Irak og Syrien og drev millioner af mennesker på flugt, har Danmark bidraget til den amerikansk-ledede Operation Inherent Resolve, som har haft deltagelse af op imod 70 lande og organisationer.

 

Danmark har bidraget til missionen med kampfly og transportfly, en radar med operatører samt med trænere, der har uddannet irakiske sikkerhedsstyrker. Danmark har også stillet med stabsofficerer til operationens hovedkvarter. Læs mere om de tidligere danske bidrag via de relaterede links under artiklen. 

 

Den danske radar blev taget hjem i 2019, og det danske træningsbidrag blev lukket ned i begyndelsen af 2020.

 

Det danske bidrag til Operation Inherent Resolve består aktuelt af:

 

  • Et stabsbidrag, der indgår i koalitionens hovedkvarterer i regionen, herunder lufthovedkvarteret;
  • Operatører fra Flyvevåbnet, der bidrager til koalitionens luftoperationer. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA. 

 

Læs mere om danske delbidrag til kampen mod ISIL under relateret indhold herunder.