Søværnets nationale opgaver

Søværnets opgaver i Danmark og Rigsfællesskabet omfatter 

  • Eftersøgnings- og redningstjeneste (SAR)
  • Farvandsovervågning
  • Maritime specialtjenester
  • Bekæmpelse af olieforurening
  • Fiskerikontrol
  • Minerydning
  • Søopmåling
  • Istjeneste
  • Opgaver for Kongehuset

Eftersøgnings- og redningsopgaver

Den danske søredningstjeneste er i aktion, når der opstår situationer til søs, hvor menneskeliv er i fare.

 

Det kan f.eks. være et skib, der forliser, eller en badegæst ved Vesterhavet, der bliver taget af strømmen og driver til havs. Opgaverne varetages af bl.a. Kystredningstjenesten, Flyvevåbnets redningshelikoptere og marinehjemmeværnet.

 

Indsatsen bliver koordineret i det fælles redningscenter National Maritime Operations Center i Søværnet.

Forsvarets redningshelikopter udstyret med en såkaldt EpiShuttle, der er en “voksenkuvøse” med undertryk til at transportere patienter med smitsomme sygdomme.

Under coronakrisen bruger Forsvarets redningshelikoptere den såkaldte EpiShuttle, der er en “voksenkuvøse” med undertryk til at transportere patienter med smitsomme sygdomme.

Forsvarets redningshelikopter udstyret med en såkaldt EpiShuttle, der er en “voksenkuvøse” med undertryk til at transportere patienter med smitsomme sygdomme.

Sejlskib med knækket mast bliver i 2017 undsat af støtteskibet af Absalon og en redningshelikopter ud for Thorsminde. Absalon var i gang med øvelse DANEX, men omstillede sig hurtigt til SAR-opgaven.

Maritime specialtjenester

Søværnet yder assistance til skibsfarten i de danske farvande og bidrager til international koordinering på det maritime område.