Inspektionsskibet Thetis i grønlandske farvande. Foto: Uri Golman. OBS! Billedet må kun anvendes internt i Forsvaret.

Inspektionsskibet Thetis i grønlandske farvande. Foto: Uri Golman. OBS! Billedet må kun anvendes internt i Forsvaret.

Søværnets skibe varetager den militære indsats på havet inden for Rigsfællesskabets grænser, hvor Søværnets skibe hævder Danmarks suverænitet ved at patruljere i danske, grønlandske og færøske farvande.

Rigsfællesskabets søterritorier overvåges kontinuerligt. Indsatsen ledes fra Nationalt Maritimt Operationscenter og opgaven løses i samarbejde Søværnets udkigsstationer, der er fordelt langs den danske kyst. Operationscentret kan indsætte patruljefartøjer og skibe med kort varsel.

I Nordatlanten og grønlandske og færøske farvande koordineres og ledes indsatsen af Arktis Kommando.

Sidst opdateret 8. februar, 2021 - Kl. 11.55