3 ESK opgaveløsning
3. Eskadre

passer på Danmarks farvande - Altid!

3. Eskadre

3. Eskadre er indsat døgnet rundt, med fokus på at løse Søværnets nationale opgave i farvandene omkring Danmark.

3Eskadre

Vores opgaver og enheder

3 Eskadre består af sejlende enheder og forskellige landtjenestesteder dækkende hele Danmark.

Eskadrens opgaver omfatter bla.

  • Suverænitetshåndhævelse 
  • Miljø- og transportopgaver 
  • Kyst- og søredning
  • Overvågning  
  • Logistik 
  • Uddannelse 

Opgaverne løses af de sejlende enheder, Flådestationerne, Kystredningstjenesten og Søværnets Overvågningsenhed.

3 ESK Gunnar Thorson

GUNNAR THORSON & METTE MILJØ er to af søværnets miljøskibe.

3 ESK Gunnar Thorson

Kystredningstjenesten bidrager til redningsberedskabet omkring de danske kyster.

Karriere i 3. Eskadre

3. Eskadre tilbyder spændende stillinger indenfor specialerne taktik, teknik, forureningsbekæmpelse til søs og søredning.

Desuden får du mulighed for at veksle mellem sejlende tjeneste og landtjeneste i takt med din personlige udvikling.

Du får mulighed for at anvende og udvikle dine evner inden for dit fag.
Har du ønsket om at videreuddanne dig som sergent eller officer, vil du foruden dine fagtekniske kvalifikationer kunne udvikle dine evner inden for ledelse, samarbejde og planlægning. Du vil som medarbejder i 3. Eskadre have mulighed for selv at have indflydelse på opgaverne og deres løsninger.

Desuden tilbyder 3. Eskadre en unik mulighed for selvstændig chefvirke på et relativt tidligt tidspunkt i karrieren. 

3. Eskadre i FRONTEX

3. Eskadre varetager opgaven med at opstille og styrkeproducere til det maritime bidrag i FRONTEX.

Læs mere om Forsvarets opgave i FRONTEX via nedenstående link.

A 546 STELLA POLARIS patrulje ved Kos

3. Eskadre patruljerer i det Græske øhav med fartøjerne VIKAR og STELLA POLARIS.