søværnet

DIANA-klassen er 3. Eskadres kystnære patruljefartøjer, kaldet maritime indsatsenheder (MIE-enheder).

3. Eskadres operative opgaver er koncentreret om sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene omkring Danmark, herunder overvågning, suverænitets­hævdelse og myndighedsopgaver af permanent karakter i det danske nærområde samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver indenfor hele rigsfællesskabet.
 
Eskadrens operative kapaciteter udgøres af patruljefartøjer, skolefartøjer miljøskibe og -fartøjer samt Kystredningstjenesten med tilhørende materiel og fartøjer.


3. Eskadres overvågningsenhed udgør grundstammen i den maritime overvågning af danske farvande.

 
Nationale, militære opgaver
De nationale militære opgaver omfatter f.eks. militært forsvar, farvandsovervågning, suverænitetshævdelse og myndighedsopgaver som f.eks. eftersøgnings- og redningstjeneste samt almindelig og særlig hjælp til politiet. En væsentlig del af opgaverne omfatter de samme elementer, som der indgår i operationer vedrørende etablering og hævdelse af søherredømme, herunder evnen til magtanvendelse.
 
3. Eskadre skal:

 • Bidrage til det kollektive forsvar af Danmark med tilstødende områder samt kunne udsende enheder til krisestyring og kollektivt forsvar uden for Danmark og tilstødende områder.
 • Deltage i gennemførelse af beredskabsforanstaltninger.
 • Yde støtte til det øvrige forsvar og diverse styrelser.


Civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver

De civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver omfatter bl.a.:

 • Eftersøgnings- og redningstjeneste
 • Deltagelse i udførelsen af istjeneste
 • Yde støtte til sikker afvikling af skibstrafik
 • Støtte i forbindelse med gennemførelsen af maritim ammunitionsrydning
 • Hjælp og assistance til politiet, SKAT, redningsberedskabet, m.fl.
 • Maritim miljøovervågning, -håndhævelse og forureningsbekæmpelse i Danske farvande
 • Eskadrestrukturen kan med kort varsel yde støtte til samfundet under naturkatastrofer.


Kystredningstjenesten

Med 21 redningsstationer placeret over hele landet er Kystredningstjenesten en meget vigtig del af beredskabet, når mennesker kommer i nød på havet. Sker ulykken inden for en redningsstations område, er det oftest stationens redningsbåd, der hurtigst kan nå ud til de nødstedte.

Der er omkring 200 redningsmænd i Kystredningstjenesten, og de er alle uddannet til at klare de udfordringer, de møder på havet. De går på havet uanset vejret, og alle brænder for at hjælpe mennesker i nød.

Ofte er hvervet som redningsmand gået i arv gennem generationer, og langt over halvdelen er frivillige, der enten bruger deres fritid eller må gå fra deres arbejde, når alarmen lyder.
Orientering til sejlere og modtagere af assistance fra Kystredningstjenesten
 
GDPR - Kystredningstjenesten

Søværnets Overvågningsenhed

Søværnets Overvågningsenhed har ansvaret for kontinuerligt at levere et overblik over den maritime trafik i de danske farvande. Dette gøres ved at opbygge et overfladebillede ved hjælp af observationer fra enheder i land, til vands og i luften. Overfladebilledet bruges blandt andet til at løse maritime myndighedsopgaver, så som søredning og forureningsbekæmpelse.

Overvågningsenheder på land
Under Søværnets Overvågningsenhed hører ni landbaserede enheder, som næsten alle er døgnbemandede. Maritimt Overvågningscenter i Frederikshavn har fire underlagte kystudkigsstationer i Drogden, Hammer Odde, Kegnæs, og Skagen. Derudover findes marineudkigsstationer i Føllesbjerg og Hellebæk.

Sikker gennemsejling ved broerne
Ud over opbygningen at det maritime overfladebillede, har Søværnets Overvågningsenhed også til opgave at kontinuerligt at sikre den sikre gennemsejling ved Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Dette gøres ved Vessel Traffic Service centrene VTS Femeren, VTS Storebælt og VTS Øresund.
 
 

 

Fakta 3. Eskadre

Hævdelse af suverænitet og søherredømmet med de seks Diana-klasse patruljefartøjer. Suverænitet.

3. Eskadre har ansvar for at bekæmpe forurening i danske farvande med de fire miljøskibe. Havmiljø.

Fire skoleskibe hører under 3. Eskadre der er ansvarlig for uddannelse.

Søværnets Overvågningsenhed står for den maritime overvågning af danske farvande. Vessel Traffic Service.

Eftersøgning, søredning og hjælp til politi og skat m.fl. blandt andet fra de 21 kystredningsstationer. Eftersøgning og redning.

Flådestationerne Frederikshavn og Korsør støtter med bl.a. logistik til alle Søværnets  enheder til lands og til vands.

Transport af bl.a. gods og miner eller containermoduler til andre enheder. 

Fartøjs fakta

P 520 DIANA

P 521 FREJA

P 522 HAVFRUEN

P 523 NAJADEN

P 524 NYMFEN

P 525 ROTA

Y 560 GUNNAR THORSON

Y 561 GUNNAR SEIDENFADEN

Y 562 METTE MILJØ

Y 563 MARIE MILJØ

A 559 SLEIPNER

A 543 ERTHOLM

A 544 ALHOLM

Y 101 SVANEN

Y 102 THYRA

A 545 VIKAR

A 546 STELLA POLARIS

MRB: 

 • Type 1 Nørre Vorupør
 • Type 3 Hanstholm
 • Type 16 Østerby, Rønne, Skagen, Esbjerg
 • Type 20 Thyborøn, Hvide Sande
 • Type 23 Gedser, Grenå, Hirtshals, Nexø

LRB: 

 • Østerby
 • Thorup Strand
 • Anholt
 • Hanstholm

RHIB: 

 • Agger

FRB:

 • Sønderho

FRB Alusafe 1070:

 • Skagen
 • Gedser
 • Grenå
 • Sæby
 • Rømø
 • Hirtshals
 • Hvide Sande
 • Nexø
 • Esbjerg
 • Rønne
 • Klintholm

 

 

Sidst opdateret 28. august, 2020 - Kl. 11.13