En redder hoistes i fra en EH101 helikopter i forbindelse med øvelse.

Forsvaret har altid mindst tre redningshelikoptere på vagt, der med kort varsel kan indsættes i eftersøgninger, redningsoperationer eller for at flyve en patient fra en mindre ø til et sygehus. Foto: Lærke Weensgaard / Forsvaret

Forsvarets eftersøgnings- og redningsindsats ledes af Joint Rescue Operations Centre (JRCC), der er en enhed i Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC) under Søværnskommandoen.

 

Søværnet har konstant tre skibe på havet, som kan indsættes i en redningsaktion med øjeblikkeligt varsel.

 

Kystredningstjenestens redningsstationer og Marinehjemmeværnets flotiller samt Fiskeridirektoratets redningsskibe kan efter alarmering fra JRCC indsættes med meget kort varsel.

 

Redningshelikopteren på arbejde

Hver dag året rundt dækker tre redningshelikoptere det danske ansvarsområde. De er placeret i henholdsvis Aalborg, Skrydstrup og Roskilde. De kan være på vingerne inden for få minutter, når alarmen går, og derudover er yderligere én helikopter placeret i Rønne på Bornholm, når der er et særligt behov for det.

 

Redningshelikopterne bliver for eksempel indsat, når skibe og både er i alvorlige problemer på havene, eller når en surfer ikke kan komme ind til land igen. Det kan også være, når badegæster driver til havs, eller når en sejler eller badende meldes savnet. Helikopterne evakuerer endvidere patienter fra skibe og færger i de danske farvande.

 

En anden stor opgave for Flyvevåbnets redningshelikoptere og mandskab er transport af patienter. Helikopterne flyver akutte patienter fra de mindre øer uden hospital eller med små hospitaler til fastlandet eller de større øer med alt fra hjerteanfald, blodpropper og voldsomme forbrændinger til mindre benbrud og fødsler. Helikopterne kan også bruges, når patienter skal flyttes til hospitaler med særlige specialer. 

 

Assistance til skibe og fly

Forsvaret bidrager også til at opretholde sikkerheden ved fly- og skibstrafikken i andre situationer.

 

Vessel Traffic Service sørger for sikker skibspassage i danske farvande og Maritime Assistance Service fungerer som kontaktpunkt for skibe, der kommer i vanskeligheder til søs. Det kan ske, at et skib er sprunget læk og har behov for lænsepumper for at kunne forblive flydende. I den situation kan redningshelikopteren medbringe et komplet pumpesæt.

 

Flyvevåbnets afvisningsberedskab kan også hjælpe fly i nød. Det foregår ved at inspicere flyet visuelt. For eksempel hvis en pilot er i tvivl om, hvorvidt flyets landingsstel er kommet ordentligt ned, eller om flyet har punkteret et dæk.

Redningstjenesten

Med 21 redningsstationer placeret over hele landet er Kystredningstjenesten en meget vigtig del af beredskabet, når mennesker kommer i nød på havet. Sker ulykken inden for en redningsstations område, er det oftest stationens redningsbåd, der hurtigst kan nå ud til de nødstedte.

 

Der er omkring 200 redningsmænd i Kystredningstjenesten. De er alle uddannet til at klare de udfordringer, de møder på havet, og de går på havet uanset vejret. 

Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) behandler hvert år i gennemsnit cirka 2500 anmeldelser, hvoraf cirka 1000 fører til en aktion. Af disse er cirka 350 søredningsoperationer.

Sidst opdateret 23. juni, 2020 - Kl. 14.39