Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) er en enhed i Nationalt Maritimt Operationscenter. Centret leder den danske eftersøgnings- og redningstjeneste - også kaldet Search and Rescue eller SAR.


SAR-operationer

Search and Rescue gennemføres af en lang række enheder, blandt andet fra Søværnet, Marinehjemmeværnet, Politiet og de lokale beredskaber. Alle indsættelser af ressourcer i forbindelse med SAR-operationer koordineres af JRCC, som har adgang til Forsvarets skibe, helikoptere og fly.

Samarbejdet er beskrevet i manualen SAR DANMARK.

Forsvaret udgiver døgnrapporter, der beretter om de seneste hændelser i beredskabet. Du kan blive orienteret hurtigt om de større begivender ved at følge Forsvaret på Twitter. 

 

Sidst opdateret 14. maj, 2020 - Kl. 12.02