Den danske SAR-organisation er opbygget med bidrag fra mange statslige myndigheder, suppleret med bidrag fra kommunale og private organisationer. Frivillige ressourcer er til rådighed, men indgår ikke formelt i organisationen. Den daglige ledelse af SAR-tjenesten er delegeret til JRCC Danmark i Søværnet, som disponerer over de primære SAR-ressourcer. 

 

SAR-håndbogen (SAR DANMARK) er udgivet på foranledning af Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd til brug for sø- og flyveredningstjenesten.  

 

SAR DANMARK kan frit downloades og kopieres. Download Bind II her på siden eller gå til Bind I


Indhold i SAR DANMARK - Operativ Manual (Bind II)

Dette bind er udarbejdet i snævert samarbejde med søredningstjenestens primære bidragydere.

 

Bind II skal ses som et supplement til øvrige eksisterende SAR-publikationer, idet bindet udgør et nationalt operativt værktøj, der på en nem og overskuelig måde gør brugeren i stand til at iværksætte umiddelbare handlinger i relation til SAR, idet man dog under alle omstændigheder bør informere og samarbejde med ekspertisen ved relevante redningscentraler. Bind II er desuden tænkt anvendt som opslags- og lærebog for personel, der er beskæftiget med eftersøgnings og redningstjeneste.

 

Indholdet i SAR DANMARK er godkendt af de ministerier, der er repræsenteret i Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd. Forslag til ændringer eller opdateringer fremsendes til sekretæren for Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd, Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K.

 

  • Udgiver

    Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd

  • Udgivelsesdato

    26. november, 2020

Hent publikation