Den danske SAR-organisation er opbygget med bidrag fra mange statslige myndigheder, suppleret med bidrag fra kommunale og private organisationer. Frivillige ressourcer er til rådighed, men indgår ikke formelt i organisationen. Den daglige ledelse af SAR-tjenesten er delegeret til JRCC Danmark i Søværnet, som disponerer over de primære SAR-ressourcer. 

 

SAR-manualerne (SAR DANMARK) er udgivet på foranledning af Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd til brug for sø- og flyveredningstjenesten.  

 

SAR DANMARK kan frit downloades og kopieres. Download Bind I her på siden eller gå til Bind II


Indhold i SAR DANMARK - Organisation (Bind 1)

Dette bind opstiller fælles, klare og enkle regler for alle komponenter, der indgår i eller bistår sø- og flyveredningstjenesten, herunder også ledelse og samvirke under eftersøgnings- og redningsoperationer i Danmark.

 

Indholdet dækker endvidere JRCC Danmarks samarbejde med én eller flere udenlandske redningstjenester, andre redningscentralers virke samt On Scene Coordinators (OSC)/områdelederes ansvar samt pligter under eftersøgnings- og redningsoperationer.

 

Bind I er opdelt i kapitlerne 1 til 5, der beskriver de overordnede principper og procedurer, samt en række tillæg med detaljerede oplysninger om kommunikation, nationale SAR-planer, internationale SAR-aftaler og myndigheder med særlige forpligtelser mv.

Indholdet i SAR DANMARK er godkendt af de ministerier, der er repræsenteret i Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd. Forslag til ændringer eller opdateringer fremsendes til sekretæren for Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd, Forsvarsministeriet, Holmens Kanal 42, 1060 København K.

 

  • Udgiver

    Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd

  • Udgivelsesdato

    26. november, 2020

Hent publikation