Gunnar Seidenfaden indsat ved Spanien i 2002

Det danske miljøskib Gunnar Seidenfaden er et af Forsvarets to store miljøskibe. De kan blandt andet inddæmme og opsamle olie. Foto: Forsvaret 

Overvågning fra luften

Overvågningen fra luften sker primært med fly fra et privat firma, som Forsvaret har indgået kontrakt med, og som regelmæssigt patruljerer over de danske farvande.

 

Flyene er udstyret med en speciel radar, der kan opdage olie på havoverfladen. Radaren fungerer både dag og nat og i al slags vejr. Derfor kan havmiljøovervågning gennemføres effektivt på alle tidspunkter af døgnet.

 

Der flyves ikke efter et fastlagt mønster. På den måde bliver det mere besværligt for eventuelle miljøsyndere at finde tidspunkter eller steder, hvor de uset kan gennemføre ulovlig udledning af olie eller kemikalier.

 

Alle Flyvevåbnets flytyper medvirker til den samlede havmiljøovervågning og kan dokumentere miljøsyndere i form af observationer og billeder. De udfører under alle flyvninger visuel havmiljøovervågning som en sekundær opgave.

 

Forsvaret modtager dagligt satellitbilleder, der kan vise, om der er indikationer af olie eller kemikalier i vandet. Ud fra billederne og skibenes elektroniske spor er det ofte muligt at udpege en mulig udleder, som derefter kontaktes. 


Overvågning fra havet

Søværnets skibe er altid på vagt og melder det til den ansvarlige enhed i Søværnet, hvis de opdager forurening. Det samme gør andre myndigheder, skibe og fly.

 

Mere end 25.000 danskere har tilmeldt sig kampagnen "Stop Olien" og er dermed blevet havmiljøvogtere, der ligeledes holder øje med forurening og melder ind, hvis de opdager noget. 

 

Du kan læse meget mere om Søværnets opgaver med Havmiljø her.

Bekæmpelse af forurening

Forsvaret har ansvaret for forureningsbekæmpelse til søs. Søværnet råder over skibe og materiel til oliebekæmpelse.

 

Søværnets miljøskibe kan blandt andet lægge flydespærringer ud og samle olie op fra vandet. Også patruljeskibene af Diana-klassen og flere af Marinehjemmeværnets fartøjer har udstyr, så de kan hjælpe med at bekæmpe forurening.

 

Bekæmpelse af forurening sker i samarbejde med de lokale beredskaber og evt. Beredskabsstyrelsen. 

 

Overvågning og bekæmpelse

Forsvaret råder over fire dedikerede miljøskibe samt tre mindre fartøjer, der både kan inddæmme og opsamle olieforurening.

 

Ud over de dedikerede skibe er Søværnets patruljefartøjer af Diana-klassen samt de fleste enheder fra Marinehjemmeværnet i stand til at hjælpe med at inddæmme forurening.

Havmiljøovervågningen fra luften udføres af det norske firma Sundt Air, der også overvåger havmiljøet for det Norske Kystverket. 

 

Ud over den flybaserede overvågning modtager Forsvaret dagligt satellitbilleder fra det europæiske samarbejde Clean Sea Net.

Sidst opdateret 22. juni, 2020 - Kl. 12.33