Tre fregatter hjemme på Flådestation Korsør fra venstre F361 Iver Huitfeldt, F362 Peter Willemoes og F363 Niels Juel. Foto taget i forbindelse med træning af mediegruppen på F362 Peter Willemoes.

Tre danske fregatter på Flådestation Korsør. Fra venstre F361 Iver Huitfeldt, F362 Peter Willemoes og F363 Niels Juel. Foto: Forsvaret.

Flådestation Korsør åbnede sine porte første gang den 2. maj 1960 og har siden været vært for mange af Søværnets skibstyper.

 

I dag er det de tre fregatter af Iver Huitfeldt-klassen, de seks patruljefartøjer af Diana-klassen samt en del af Søværnets havmiljøberedskab, der er de primære brugere af faciliteterne. Det er deres basehavn. Her bliver de fyldt op med mad, vand olie samt vedligeholdt og repareret, mens besætningerne er hjemme. Flådestationen huser derfor også en række værksteder, depoter og tankanlæg der tilsammen holder skibene sejlklar. Der er tillige en række stabs- og ledelsesfunktioner til styring af skibene.

 

Overvågningen af farvandet omkring Storebæltsbroen har også til huse på toppen af hovedbygningen. Derfra holdes der øje med sejlruterne for at undgå påsejling af broen.

 

Områdets største arbejdsplads

Flådestationen vil i de kommende år gennemgå en større renovering af kajanlæg og bygninger, herunder nybyggeri, blandt andet for at kunne modtage Søværnets uddannelsescentre fra Holmen i København.

 

Garnison Korsør er områdets største arbejdsplads med cirka 1.000 ansatte, hvoraf omkring 1/3 er bosat i regionen.

 

Adresse og kontaktinformation

 

Flådestation Korsør
Sylowsvej 8
4220 Korsør
Omstilling tlf.: 7285 6300
E-mail: 3E-KTP-MYN-KOR@mil.dk

Sidst opdateret 2. juli, 2020 - Kl. 14.46