Eftersøgning, redningstjeneste og maritim assistance

Søværnet har samlet en del af de operative opgaver under det nationale, maritime operationscenter, kaldet NMOC, som har ansvar for blandt andet:

  • eftersøgning og redningstjeneste
  • overvågning af dansk farvand og bælter
  • generel maritim assistance

Læs mere om NMOC og de opgaver, som de underlagte enheder Joint Rescue Coordination Centre, Lyngby Radio og Maritime Assistance Service løser.

 

Havmiljø

Søværnets skibe er altid på vagt og melder det til den ansvarlige enhed i Søværnet, hvis de opdager forurening. Det samme gør andre myndigheder, skibe og fly.

 

Mere end 25.000 danskere har tilmeldt sig kampagnen "Stop Olien" og er dermed blevet havmiljøvogtere, der ligeledes holder øje med forurening og melder ind, hvis de opdager noget. 

 

Du kan læse meget mere om Søværnets opgaver med Havmiljø her.

 

Minerydning

Der findes stadig en del ammunition og sprængstof i havet omkring Danmark som for eksempel søminer. Det er primært efterladenskaber fra 1. og 2. Verdenskrig, og det sker relativt ofte, at det ryger i nettet under fiskeri eller bliver fundet i forbindelse med bygningsarbejder til søs. Noget driver også slet og ret i land.

 

Søværnet har af samme årsag et ammunitionsrydningshold på døgnvagt og er ansvarlig for uskadeliggørelse af ammunition og sprængstof i danske farvande fra strandkanten og ud. Søværnet har også ansvaret for gasammunition, der er drevet i land eller er blevet fisket op.

 

Søværnet rydder områder i de danske farvande for miner. Det kan foregå enten alene eller som en del af NATO's stående minerydningsstyrke, .

 

Overvågning Arktis

Forsvaret er altid til stede i Nordatlanten. I Færøerne og Grønland løser Søværnets inspektionsskibe og inspektionsfartøjer en bred vifte af opgaver under ledelse af Arktisk Kommando.

Ud over at afvise skibe eller personer, der krænker dansk, grønlandsk eller færøsk territorium, udøver skibene politimyndighed til søs og gennemfører fiskeriinspektion, søopmåling og søredning.

Slædepatruljens Sirius overvåger den ubeboede kyststrækning i den nordlige del af Grønland. En strækning på ca. 2.100 km i fugleflugtslinje.

 

Søopmåling

Forsvaret udfører søopmåling i danske og grønlandske farvande. Målingerne bruges af Geodatastyrelsen, når de fremstiller søkort. 

 

Søværnet har to søopmålingsfartøjer af Holm-klassen samt flere mindre søopmålingsfartøjer, der foretager opmåling i danske farvande. 

 

Ved Grønland udføres søopmålingerne med inspektionsfartøjerne af Knud Rasmussen klassen. To af de tre fartøjer er særligt udrustede til opmålingsopgaven. Inspektionsfartøjernes indsatsfartøjer (SAR) bruges til opmåling på lavere vand. 

 

Søopmålingen ved Færøerne er Søværnet ikke direkte involveret i. Den foretages af de færøske myndigheder. 

 

Fiskeriinspektion

Forsvaret udfører fiskeriinspektion ved Grønland og Færøerne. Inspektionen foretages med både skibe og fly i samarbejde med de lokale myndigheder.

 

Det er Arktisk Kommando, der koordinerer fiskeriinspektionerne, og som stiller fly og skibe til rådighed.

 

Inspektionsopgaven omfatter stikprøvekontrol af erhvervsfiskere, standsning af ulovligt fiskeri samt registrering af overtrædelser med henblik på retsforfølgelse.

 

Mandskab fra Hvidbjørnen sejler mod et fiskefartøj for at foretage fiskeriinspektion

Besætningsmedlemmer fra inspektionsskibet Hvidbjørnen på fiskeriinspektion i Nordatlanten. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste 

 

Kongehuset

Kongeskibet Dannebrog hører under Søværnet. Kongeskibet er en selvstændig kommando, som administreres af Dronningens Jagtkaptajn, der er en del af majestætens hofstab.

 

Kongeskibet Dannebrog tjener som både officiel og privat residens for kongefamilien på sommertogt i Danmark eller på oversøiske officielle besøg. Besætningen på Dannebrog består hovedsageligt af værnepligtige.

 

Sidst opdateret 24. juni, 2020 - Kl. 10.20