Den primære opgave er at varetage kommunikationen mellem kyststaten Danmark, skibsføreren på et skib, der har behov for assistance, og andre aktører i den maritime verden. Det kan være skibsredere, bjærgningsfirmaer, havnemyndigheder, mæglere eller andre.


Hjælp i farlige situationer

MAS er døgnbemandet og sikrer hurtig assistance og professionel hjælp til skibe i tilfælde af blandt andet:

  • Olieudslip
  • Brand eller eksplosion om bord
  • Kollisioner
  • Grundstødninger
  • Maritim sikring

Ship Security Alert System

Det er også MAS, der modtager Ship Security Alert System-alarmer fra danske skibe, der befinder sig i enten danske eller internationale farvande. For eksempel hvis skibet er blevet overfaldet. Ved alarm tager MAS sig af kommunikationen til de myndigheder, der skal reagere på situationen.


Bindeled til myndigheder og bjærgningsselskaber

MAS er desuden bindeled til maritime myndigheder vedrørende administrative spørgsmål og til bjærgningsselskaber i forbindelse med tekniske havarier, kollisioner eller grundstødninger. MAS har endvidere ansvaret for at videreformidle ændringer i sikringsniveauet til skibsfarten i danske farvande og til danske skibe overalt på kloden.


SafeSeaNet

MAS varetager Marinestabens opgave som National Competent Authority for det i EU-regi oprettede netværk SafeSeaNet. Netværket forestår formidlingen af maritimt relaterede data mellem medlemslandenes myndigheder. Det betyder blandt andet, at Marinestaben har kendskab til skibe med farligt gods. På den måde øges mulighederne for en effektiv indsats i forbindelse, hvis skibene havarerer eller godset på anden måde bliver til fare.

24 timers kontaktpunkt

Forsvarets Operationscenter
Maritime Assistance Service
Tlf: 72 85 03 70 (MAS vagten)
E-mail: mas@sok.dk

Sidst opdateret 14. maj, 2020 - Kl. 11.49